Listování
od 

Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti / Zrubec, František -- In: Ved. Práce Výsk. Úst. Pôdoznal. Výž. Rast. -- Č. 12 (1983), s. 27-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině : 24-41 Vyškov / Halavínová, Michaela, Krmíček, Lukáš, Přichystal, Antonín, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 98-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev a genetický význam porfyrického alkalickoživcového mikrodioritu (dioritového porfyritu) v Olšanech na Drahanské vrchovině / Krmíček, Lukáš, Krmíčková, Michaela, Přichystal, Antonín -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. 1 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Objev a těžba lepidolitu v Rožné / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 4 (1999), s. 299-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev a význam největších jeskynních prostor v pošumavském krasu / Pučálka, Radomil -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev hydrotermálního krasu na ložisku Zanjireh, stř. Írán / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 1 (2001), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev larvy u subulitidů
Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín / Hejna, M., Kotrč, I., Nakládal, P., Pecka, L., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 46-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín / Hejna, Michal, Kotrč, Ivan, Nakládal, Petr, Pecka, Ladislav, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 46-49, obálka s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev unikátního neolitického těžebního areálu / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 19-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů? / Květ, Radan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 319-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevitel radioaktivity / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 487-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech / Kolařík, Jiří -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevy v zahraničí / Motyčka, Zdeněk, Otava, Jiří, Tásler, Radko (2009) -- In: Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii -- ISBN 978-80-254-5250-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice / Gába, Zdeněk, 1939-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblika fluvialnyi prodnikov v površonskih in podzemeljskih kraških vodotokih na Moravskem krasu, Češka republika
Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) / Hofmann, Karl-Heinz, Kitt, Shawn-Leslie, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Kröner, Stephan, Passchier, Cees -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)