Listování
od 

Objev neolitické těžby zelených břidlic na jižním okraji Jizerských hor (severní Čechy) / Přichystal, Antonín, 1950- -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín / Hejna, M., Kotrč, I., Nakládal, P., Pecka, L., Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 46-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Objev nových jeskynních prostor pod obcí Tetín / Hejna, Michal, Kotrč, Ivan, Nakládal, Petr, Pecka, Ladislav, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 46-49, obálka s. 1
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev puklinové jeskyně ve vápencovém lomu Vitošov / Morávek, Rostislav -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci -- ISSN 1212-1131 -- Roč. 275 (1997), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Objev unikátního neolitického těžebního areálu / Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 19-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Objev unikátního neolitického těžebního areálu u Jistebska v severních Čechách / Šrein, Vladimír, Šreinová, Blanka, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 19-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevilo se potvrzení fixistického modelu PEP systémů? / Květ, Radan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 319-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevitel radioaktivity / Němec, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 6 (2004), s. 487-488
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevy na vrchu Turoldu a okolí v posledních letech / Kolařík, Jiří -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Objevy v zahraničí / Motyčka, Zdeněk, Otava, Jiří, Tásler, Radko (2009) -- In: Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii -- ISBN 978-80-254-5250-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice / Gába, Zdeněk, 1939-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblika fluvialnyi prodnikov v površonskih in podzemeljskih kraških vodotokih na Moravskem krasu, Češka republika
Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) / Hofmann, Karl-Heinz, Kitt, Shawn-Leslie, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Kröner, Stephan, Passchier, Cees -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin / Hall, Jerenny, Tomek, Čestmír -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [12]
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique raindrop impacts / Beroušek, P., Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 23-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oblique raindrop impacts / Beroušek, Pavel, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique stratification in the Cenomanian sandstones sw. of the margin of the Bohemian Cretaceous Basin
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve / Kopejko, J., Pecharová, E., Pokorný, Jan, Prchalová, M., Přikryl, Ivo, 1952-, Sklenička, P., Svoboda, I., Trpák, P., Vlasák, P. -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika / Hauser, Václav, Pokorný, Jan -- In: Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup -- ISBN 1-900-442-12-4 -- s. 141-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku, Česká republika