Listování
od 

Objevy v zahraničí / Motyčka, Zdeněk, Otava, Jiří, Tásler, Radko (2009) -- In: Podzemí neznámé: 30 let České speleologické společnosti ve fotografii -- ISBN 978-80-254-5250-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Oblázky granátického amfibolitu a "aplitu" z kvartérních uloženin řeky Moravy u Mohelnice / Gába, Zdeněk, 1939-, Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 51-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblika fluvialnyi prodnikov v površonskih in podzemeljskih kraških vodotokih na Moravskem krasu, Češka republika
Oblique Collision and the Evolution of Large-Scale Transcurrent Shear Zones in the Neoproterozoic Kaoko Belt (NW Namibia) / Hofmann, Karl-Heinz, Kitt, Shawn-Leslie, Konopásek, Jiří, Kröner, Alfred, Kröner, Stephan, Passchier, Cees -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique Neogene Subduction of the European Plate Beneath the Vienna Basin / Hall, Jerenny, Tomek, Čestmír -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [12]
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique raindrop impacts / Beroušek, P., Hladil, Jindřich -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 23-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oblique raindrop impacts / Beroušek, Pavel, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 23-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Oblique stratification in the Cenomanian sandstones sw. of the margin of the Bohemian Cretaceous Basin
Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve / Kopejko, J., Pecharová, E., Pokorný, Jan, Prchalová, M., Přikryl, Ivo, 1952-, Sklenička, P., Svoboda, I., Trpák, P., Vlasák, P. -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova jezer metodou odstranění sedimentu - rybník Vajgar, Česká republika / Hauser, Václav, Pokorný, Jan -- In: Obnova jezerních ekosystémů - holistický přístup -- ISBN 1-900-442-12-4 -- s. 141-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova lesních ekosystémů v Krkonošském národním parku, Česká republika
Obnova příbramského dolování po třicetileté válce / Kubátová, Ludmila, 1927- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Příbramské báňské závody v dějinách hornictví -- s. 72-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích / Ložek, Vojen -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku / Nechvátal, Marek, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 10 (2009), s. 363-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova zaplaveného území v Nizozemí / Čížek, V. -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 11 (1982), s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? / , , Fott, J., Hejzlar, Josef, Kopáček, J., Majer, Vladimír, Stuchlík, Evžen, Vrba, J. -- In: Vodní hospodářství = Water management -- ISSN 1211-0760 -- Roč. 53, č. 3 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? / Fott, Jan, Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří, 1956-, Majer, Vladimír, Stuchlík, Evžen, Veselý, Josef, 1943-2006, Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 3 (2003), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití / Buchtele, Jaroslav -- In: Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice / Dvořák, Petr, Martinát, Stanislav -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 645-650
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Ivanov, Martin -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 89-108, [2] l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)