Listování
od 

Obnova původní struktury ekosystémů v chráněných územích / Ložek, Vojen -- In: Referáty přednesené na konferenci "Aplikace teoretických poznatků a nových metod v ochranářské praxi" -- ISBN 80-902052-1-6 -- s. 13-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova rybníků, mokřadů a úprava odvodnění ke zvýšení retence vody na zemědělských pozemcích v pramenné oblasti Cidliny na Jičínsku / Nechvátal, Marek, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 10 (2009), s. 363-367
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnova zaplaveného území v Nizozemí / Čížek, V. -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 30, č. 11 (1982), s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? / , , Fott, J., Hejzlar, Josef, Kopáček, J., Majer, Vladimír, Stuchlík, Evžen, Vrba, J. -- In: Vodní hospodářství = Water management -- ISSN 1211-0760 -- Roč. 53, č. 3 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Obnovit či neobnovit přečerpávání vody do Černého jezera? / Fott, Jan, Hejzlar, Josef, Kopáček, Jiří, 1956-, Majer, Vladimír, Stuchlík, Evžen, Veselý, Josef, 1943-2006, Vrba, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 3 (2003), s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití / Buchtele, Jaroslav -- In: Trvale udržitelný rozvoj - příležitost pro plynárenské odvětví -- s. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Obnovitelné zdroje energie a zaměstnanost v České republice / Dvořák, Petr, Martinát, Stanislav -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 645-650
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Ivanov, Martin -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 89-108, [2] l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Obojživelníci a plazi z lokality "Za Hájovnou", Javoříčský kras / Ivanov, Martin -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 8 -- ISBN 80-86276-23-6 -- 20
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Obojživelníci z miocenních uloženin Českého Krasu
Obolid brachiopods with burrowing sculptures in the Lower Ordovician of Bohemia / Mergl, Michal -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 72 (1997), p. 127-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Obor & osobnost: doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc., hydrogeologie -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 8 (2009), s. 307-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Obrácená gravimetrická úloha / Herrmann, Hynek -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 6 (1986), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Obrácená úloha pro Rayleighovy vlny v podmínkách inženýrské seizmiky / Růžek, Bohuslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 8-9 (1986), s. 239-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Obrana a obnova krajinných částí ohrožených důlní činností (využitím metody biologické regenerace krajiny) / Stalmachová, Barbara -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Obratlovčí fauna z pískovcových převisů severních Čech / Horáček, Ivan, 1952- -- In: Mezolit severních Čech - Komplexní výzkum skalních převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978-2003 -- ISBN 80-86023-52-4 -- s. 48-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Obratlovčí mikrofauna z výkopu Axamitovy brány v r. 1984 / Horáček, Ivan, 1952- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 11 (1985), s. 23-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Obraz neživé přírody / Hrádek, Mojmír -- In: Vír v údolí Svratky -- S. 13-24
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Obrazovanije chimizma vod mesozoja v Chočskich gorach
Obrazovanije tvjerdogo bituma v processe vzaimodejstvija nasturana i nefti pri 300 °C / Dojnikova, O. A., Dymkov, J. M., Kunc, A. F. -- In: Doklady akademii nauk -- ISSN 0869-5652 -- Vyp. 387, no. 1 (2002), s. 90-94
Zdroj: ČGS (UNM)