Listování
od 

Obsah izotopů 13 C a 18 O v devonských karbonátech moravského krasu: specifický sekvenční vzor. [Content of the 13C and 18O isotopes in Devonian carbonates of the Moravian Karst: a specific sequence pattern] / Hladíková, J., Hladil, Jindřich -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1996 -- ISBN 80-210-1564-0 -- s. 57-63
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Obsah izotopů 13C a 18O v devonských karbonátech Moravského krasu : Specifický sekvenční vzor / Hladíková, Jana, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 57-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah ložiskové databáze uhelných pánví / Čepelová, Ludmila, Honěk, Josef -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 44, č. 2 (1998), s. 26-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků v sedimentech zvodnělých poklesových kotlin na Karvinsku / Čablík, Vladimír, 1972-, Fečko, Peter, 1960-, Nezvalová, Lucie, Pertile, Eva, 1961- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2010), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu / Pavlíček, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 11 (1995), s. 336-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah spalitelných látek a náchylnost k samovznícení hlušinové sypaniny / Kresta, František -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 6, č. 1 (2003), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah stopových prvků v biomase bentických organismů v řekách povodí Labe / Liška, Marek, Stuchlík, Evžen, 1958- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 9 (1996), s. 297-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah telúru v mineralizovaných štruktúrach 1.žilného systému v Kremnickom rudnom poli / Andráš, Peter, Bitto, András, Maťo, Ľuboslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 37-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah toxických kovů v sedimentech českých rybníků / Gergel, Jiří, Kolář, L., Müller, Pavel -- In: Collection of Scientific Papers, Faculty of Agriculture in České Budějovice, Series for Crop Sciences -- ISSN 1212-0731 -- Roč. 22, č. 1 (2005), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsah vody v granitové tavenině z Cornvalu a Krušných hor, ramanovská spektroskopie taveninových inkluzí
Obsah vody v uhelných slojích české části hornoslezské pánve / Čáslavský, Marek, Jirásek, Jakub, 1978-, Sivek, Martin, 1948- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 2 (2005), s. 61-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsah zlata a niektorých sprievodných prvkov v rudných mineráloch ložiska Rudňany / Janáková, Katarína, Jarkovský, Ján -- In: Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská -- s. 93-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 3 (2000), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy As, Cd, Pb, Cu a Zn v lesných podach Černého trojúhelníka-Krušných hor
Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán / Jukov, Alexander, Khalmatov, R., Koneev, R., Košler, J., Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování) / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 487-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 195-204
Zdroj: ČGS (UNM)