Listování
od 

Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 89-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy a nositelé stříbra v rudách z ložiska Kutná Hora / Malec, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 3 (2000), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy As, Cd, Pb, Cu a Zn v lesných podach Černého trojúhelníka-Krušných hor
Obsahy kobaltu a niklu v pyritech jesenických sulfidických stratiformních ložisek - indikátory metamorfního přepracování rudnin / Fojt, Bohuslav, Zeman, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 155-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy organického uhlíku a palynofacie spodní křídy slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 45-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy platinoidů z Cu-Au(Mo) porfyrového ložiska Kalmakyr, Uzbekistán / Jukov, Alexander, Khalmatov, R., Koneev, R., Košler, J., Pašava, Jan, Vymazalová, Anna -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí a světových ložisek. II Ostatní světové pánve - 2.část (pokračování) / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 12 (1994), s. 487-491
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. Evropské pánve - 1.část / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 6 (1994), s. 195-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. I.Evropské pánve - 2.část / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 8 (1994), s. 271-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II. Ostatní světové pánve - 1.část / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 10 (1994), s. 363-373
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek. II. Ostatní světové pánve - 2.část / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 425-429
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek II.. Ostatní světové pánve - 3. část - závěr / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 1 (1995), s. 12-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (1. část) / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 1 (1998), s. 21-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část) / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu / Drábek, Milan, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu / Drábek, Milan, 1946-, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví / Bouška, Vladimír, 1933-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu / Drábek, Milan, Kopečková, Jiřina, Kvaček, Milan, 1930-1993, Weiss, Dalibor -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Observaciones sobre la historia de Heliolites barrandei PENECKE, 1887, espacie tipo de Pachy canalicula WENTZEL, 1895
Observation of changes in the subsidence depressions by geodetic and geophysical methods / Doležalová, Hana -- In: Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG