Listování
od 

Obsahy stopových prvků v hnědém uhlí evropských a světových ložisek III. (2. část) / Bouška, Vladimír, Pešek, Jiří, 1936-, Pešková, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 2 (1998), s. 39-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masivu / Drábek, Milan, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v molybdenitech Českého masívu / Drábek, Milan, 1946-, Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 96
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví / Bouška, Vladimír, 1933-, Pešek, Jiří, 1936- -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 38-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Obsahy telluru v molybdenitech Českého masívu / Drábek, Milan, Kopečková, Jiřina, Kvaček, Milan, 1930-1993, Weiss, Dalibor -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 1 (1989), s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Observaciones sobre la historia de Heliolites barrandei PENECKE, 1887, espacie tipo de Pachy canalicula WENTZEL, 1895
Observation of changes in the subsidence depressions by geodetic and geophysical methods / Doležalová, Hana -- In: Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí -- s. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Observation of development of suffosion (piping) forms in the region of the town of Vsetín
Observation of heights on the margin of subsidence depression / Bláha, P., Doležalová, Hana, Müller, Karel, Skopal, R. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 9-15
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Observation of subsidence depression by modern geodetic methods / Doležalová, Hana, Kajzar, Vlastimil, Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: SGEM 2008. International Scientfic Conference /8./. Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection -- S. 485-492
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Observation of trace element concentration by coal combustion in thermal power plants
Observations concerning the thickness of rocks eroded between the Cambrian and Bolsovian (= Westphalian C) in Central and Western Bohemia / Martínek, Karel, Pešek, Jiří -- In: Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica -- ISSN 1805-2371 -- Roč. 46, č. 1-2 (2012), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Observations of a strongly magnetic phase in natural hematite material / Ambatiello, A., Dekkers, M. J., Hoffmann, V., Petrovský, Eduard -- In: IUGG 21st General Assembly. Abstracts -- s. B94
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Observations of borehole breakouts and tensile wall-fractures in deviated boreholes: A technique to constrain in situ stress and rock strength / Peška, Pavel, Zoback, M. D. -- In: Proceedings of the 35th U.S. symposium on rock mechanics -- s. 319-325
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Observations of environment in the vicinity of burning dump in Radvanice (the margin of the Broumovsko protected landscape area). Contamination by heavy metals and radioactivity in the course of sanation works in 1999
Observations of subsurface hillslope flow processes in the Jizera Mountains region, Czech Republic / Císlerová, Milena, Šanda, Martin -- In: Catchment hydrological and biochemical processes in the changing environment -- s. 219-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Observations of tectonic microdisplacements in Europe in relation to the Iran 1997 and Turkey 1999 earthquakes / Avramova-Tacheva, E., Cacon', S., Dobrev, N. D., Fecker, E., Kopecký, J., Košťák, Blahoslav, Nikonov, A. A., Petro, L., Schweizer, R. -- In: Izvestiya-Physics of the Solid Earth -- Roč. 43, č. 6 (2007), s. 503-516
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Observations on a molybdenite-bearing vein-dike from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic / Ďurišová, Jana, 1936-, Halls, C., Štemprok, Miroslav -- In: Metallogeny of collisional orogens focussed on the Erzgebirge and comparable metallogenic settings -- ISBN 80-7075-152-5 -- s. 207-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Observations on a molybdenite-bearing vein-dyke from the Krupka Sn-W-Mo district in the Eastern Krušné hory (Erzgebirge), Czech Republic / Ďurišová, Jana, 1936-, Halls, C., Štemprok, Miroslav -- In: Metallogeny of Collisional Orogens of the Hercynian Type. Abstracts Volume -- s. 146-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Observatories in East and Central Europe / Hejda, Pavel -- In: Encyclopedia of geomagnetism and paleomagnetism -- ISBN 978-1-4020-3992-8 -- S. 728-729
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ