Listování
od 

Ochlazení, které nepřišlo : vědci předpověděli změnu klimatu již před třiceti lety / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 28 (2008), s. 59-59
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa) / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 1 (2001), s. 16-17
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochlupka rezavá (Pseudotrichia rubiginosa) / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 56, č. 1 (2001), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochočená příroda: Pohled z jámy velkolomu / Cílek, Václav -- In: Tvář naší země - krajina domova. 6, Rehabilitace krajiny. -- s. 49-52
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochrana a využití památek na těžbu zlata v okolí Jílového u Prahy / Loun, Jan, Nevečeřal, Ivo -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 9 (2005), s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana a využití vod v příhraničním krystaliniku Ústeckého kraje / Fiedler, Jiří, Navrátilová, Vlasta, Šupíková, Irena -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 11 (2007), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana a výzkum zbytků přirozených a přírodě blízkých lesních ekosystémů v Sýkořské hornatině / Lacina, Jan -- In: Sborník referátů z pracovního semináře "Výzkum lesních rezervací" -- s. 31-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochrana archeologických památek po pravěké a středověké těžbě nerostných surovin v Čechách / Kudrnáč, Jaroslav, 1922- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 6 (1986), s. 329-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana geologických lokalit na okresech Hodonín a Uherské Hradiště / Kohoutová, Irena -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 109-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana geologických objektů na území hlavního města Prahy / Kříž, Jiří, 1943- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana geologických památek severních Čech / Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu / Budil, Petr, Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Manda, Štěpán, Polechová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. prosinec (2013), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana hornických památek velkého rozsahu / Kuba, Bohumil -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana horninového prostředí / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana horninového prostředí v programu MŽP / Seifert, Antonín -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1997), s. 48-57, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana krasové krajiny a její využití / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 271-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování / Godány, Josef, Mašek, Dalibor -- In: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování -- ISBN 80-02-01278-X
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří / Krutský, Norbert -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 251-256
Zdroj: ČGS (UNM)