Listování
od 

Ochrana životního prostředí před působením kyselých depozic / Grünwald, Alexander, Macek, Lubomír, Mach, Mojmír -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 6 (1990), s. 320-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 1. část, Okno do minulosti - klíč k problémům současnosti / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 1 (1999), s. 7-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 2. část, Vývoj současných ekosystémů / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 2 (1999), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 3. část, Poslední interglaciál a glaciál a jejich poselství dnešku / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 3 (1999), s. 67-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 4. část, Ústup zalednění / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 4 (1999), s. 99-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 5. část, Holocén a jeho problematika / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 5 (1999), s. 131-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 6. část, Časný holocén - velké migrace, nástup lesa a teplomilných druhů / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 6 (1999), s. 163-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 7. část, Postglaciální klimatické optimum / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 7 (1999), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 9. část, Po klimatickém optimu - mladý holocén / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 9 (1999), s. 259-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranářské otázky ve světle vývoje přírody. 10. část, Dnešní příroda a krajina ve světle nejmladší minulosti / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 54, č. 10 (1999), s. 291-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochránci pouště : je úcta k životnímu prostředí přirozená, nebo jde o módní ideologii? Příklad beduínů z egyptské pouště ukazuje, že neplatí ani jedno, ani druhé / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 29 (2008), s. 56-57
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochranná pásma zdrojů podzemních vod - ano či ne? / Slavík, Josef -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 5 (1996), s. 142-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochranná pásma zdrojů podzemních vod v České republice / Datel, Josef -- In: Podzemná voda -- ISSN 1335-1052 -- Roč. 6, č. 2 (2000), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Ochranné a zbytkové pilíře a jejich vliv na výskyt důlně indukovaných seismických jevů v OKR / Holub, Karel -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 160-168
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis / Bella, P., Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Ford, D. C., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Osborne, A., Pruner, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 6 (2002), s. 399-410
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis / Bella, Pavel, Bosák, Pavel, 1951-, Cílek, Václav, jr., Ford, Derek C., Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Osborne, Armstrong, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 6 (2002), s. 399-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu / Cílek, Václav, Schmelzová, R. -- In: Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne -- s. 89-98
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu / Cílek, Václav, 1955-, Schmelzová, Radka -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 42 (2004), s. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Octahedral and tetrahedral sheets in micas : A review of refined structures / Chmielová, Marta, Krajíček, J., Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Octocoral encrusters of rock substrates in the Upper Creta ceous of Bohemia / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 38, - (1993), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ