Listování
od 

Ochrana geologických památek severních Čech / Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 2 (1992), s. 170-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana globálních stratotypů v oblasti Barrandienu / Budil, Petr, Čáp, Pavel, Frýda, Jiří, Manda, Štěpán, Polechová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. prosinec (2013), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana hornických památek velkého rozsahu / Kuba, Bohumil -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29 -- ISSN 0139-7931 -- Roč. 167 (2000), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana horninového prostředí / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana horninového prostředí v programu MŽP / Seifert, Antonín -- In: Geologové proti ničení životního prostředí -- ISBN 80-7075-199-1 -- s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana karlovarských pramenů ve vztahu k dobývání nerostných surovin v centrální části sokolovské pánve / Halíř, Josef -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (1997), s. 48-57, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana krajinného rázu při otevírání lomů -- In: Knihovna České speleologické společnosti -- Roč. 36 (2000), s. 110
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana krasové krajiny a její využití / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 271-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování / Godány, Josef, Mašek, Dalibor -- In: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování -- ISBN 80-02-01278-X
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří / Krutský, Norbert -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 251-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana nerostného bohatství / Charuza, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 7-8 (1986), s. 305-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch / Beránek, Ctirad, Strakoš, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy / Vejvoda, Josef, 1935 ún. 2.- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 3 (1995), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou / Pokorný, Richard -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti / Vančura, Josef -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 1 (1988), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví / Kněžek, Miroslav, Olmer, Miroslav -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu / Nedvědová, Emílie, Prchalová, Hana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 12 (2008), s. 413-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza / Čáslavský, Milan, Mašek, František, Tolar, Petr -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa / Vučka, Václav, 1935- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 10 (1996), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav / Čapek, Aleš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 2 (1990), s. 70-75
Zdroj: ČGS (UNM)