Listování
od 

Ochrana krasové krajiny a její využití / Štefka, Leoš, 1953- -- In: Moravský kras - labyrinty poznání -- s. 271-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana ložisek nerostných surovin ve vztahu k územnímu plánování / Godány, Josef, Mašek, Dalibor -- In: Venkovské sídlo a krajina v územním plánování -- ISBN 80-02-01278-X
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Ochrana maarů na západním okraji Českého středohoří / Krutský, Norbert -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 251-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana nerostného bohatství / Charuza, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 7-8 (1986), s. 305-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana obyvatelstva před účinky starých důlních děl s výstupy důlních plynů na povrch / Beránek, Ctirad, Strakoš, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 15-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy / Vejvoda, Josef, 1935 ún. 2.- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 45, č. 3 (1995), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana paleontologických lokalit v okrese Rychnov nad Kněžnou / Pokorný, Richard -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod - aktuální úkol naší společnosti / Vančura, Josef -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 38, č. 1 (1988), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod a jejich vlastnictví / Kněžek, Miroslav, Olmer, Miroslav -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod České republiky v evropském kontextu / Nedvědová, Emílie, Prchalová, Hana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 12 (2008), s. 413-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod levobřežní části údolní terasy Bečvy pod odkališti sádrovce závodu Precheza / Čáslavský, Milan, Mašek, František, Tolar, Petr -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa / Vučka, Václav, 1935- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 10 (1996), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav / Čapek, Aleš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 2 (1990), s. 70-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry / Mašek, František -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v USA / Landa, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 318
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance / Keprtová, Zuzana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 236-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch / Medveď, Juraj, Polák, Rudolf -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu / Casado, Pedro Sola, Muzikář, Radomír -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana přírody a krajiny / Lacina, Jan, Mlateček, F. -- In: Přírodní poměry Boskovicka. -- S. 112-119
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy / Kirchner, Karel, Nováková, Eva, Roštínský, Pavel -- In: Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008. -- S. 111-111
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG