Listování
od 

Ochrana podzemních vod před znečištěním a risiková analysa / Vučka, Václav, 1935- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 10 (1996), s. 333-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav / Čapek, Aleš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 2 (1990), s. 70-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v pravobřežní údolní terase řeky Bečvy před chemickým znečištěním z území závodu DEZA, a.s. Valašské Meziříčí a sanace znečištění na území závodu pomocí hydraulické bariéry / Mašek, František -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu II -- s. 63-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod v USA / Landa, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 10 (1989), s. 318
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemních vod z pohledu vodohospodářské bilance / Keprtová, Zuzana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 55, č. 8 (2005), s. 236-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana podzemných vôd v neovulkanitoch / Medveď, Juraj, Polák, Rudolf -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 361-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana povrchových a podzemních vod při provádění staveb a jejich provozu / Casado, Pedro Sola, Muzikář, Radomír -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana přírody a krajiny / Lacina, Jan, Mlateček, F. -- In: Přírodní poměry Boskovicka. -- S. 112-119
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochrana přírody a možnosti geomorfologické inventarizace v CHKO Žďárské vrchy / Kirchner, Karel, Nováková, Eva, Roštínský, Pavel -- In: Sborník abstraktů. Geodny Liberec 2008. -- S. 111-111
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ochrana přírody na Islandu / Dejmal, Ivan, 1946-, Vlašín, Mojmír, 1954- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 51, č. 5 (1996), s. 148-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana přírody v dějinách hornictví / Votruba, Ladislav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22 -- Roč. 125 (1992), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana půdy před erozí / Janeček, Miloslav, 1941- -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana puklinových a puklinovo-krasových vôd v ČSSR / Vrana, Kamil -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 303-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana svahů před povrchovou erozí pomocí buněčného zpevňovacího systému GEOWEB : silnice I/7 Křimov - Hora Sv. Šebestiána / Benda, Jiří, Lidmila, Martin, 1973- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 10, č. 3 (2007), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana vôd - súčasť starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia / Prokša, Miroslav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 7 (1983), s. 256-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana vod a ochranná pásma vodních zdrojů / Novák, Jiří, Oppeltová, Petra, 1978- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 7 (2008), s. 243-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana vod před znečištěním v Maďarské lidové republice / Šindelářová, Jaroslava -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 17, č. 5 (1983), s. 274
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana vodných zdrojov v puklinovom prostredí / Némethyová, Mária, Pechočiaková, Anna -- In: Puklinové a puklinovo-krasové vody a problémy ich ochrany : zborník referátov z VIII. celoštátnej hydrogeologickej konferencie 6.-8. júna 1984 - Račkova dolina -- s. 353-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana vodných zdrojov Žitného ostrova na príklade z Lehníc / Hauskrecht, Ivan, Novomestská, Darina, Polák, Rudolf -- In: Hydrogeochemické problémy znečistovania prírodných vód -- s. 127-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochrana významných geologických lokalit v České republice / Pošmourný, Karel (2000) -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)