Listování
od 

Odchylky teploty, tlaku a převládající směry větru zimní troposféry v letech vysoké a nízké geomagnetické aktivity / Bochníček, Josef, Bucha, Václav, Hejda, Pavel, Pýcha, Josef -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 36-39
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Odešel Doc. RNDr. Ivan Cicha, DrSc. / Opletal, Mojmír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel doc. RNDr. Vladimír Panoš, CSc., geograf, karsolog a plukovník v.v. / Hromas, Jaroslav, 1943- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 57, č. 4 (2002), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Dr. Pavel Doubek / Budil, Petr -- In: Zpravodaj české geologické společnosti 7 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odešel Jiří Hlávka -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 79
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Josef Veselý / Hruška, Jakub, 1964- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 14
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel kamarád - spolužák - sběratel / Sučko, Andrej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc. / Jirásek, Jakub, 1978-, Sivek, Martin, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 461-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc. / Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc. / Sivek, Martin, 1948-, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel profesor Hugo Strunz / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel profesor Otakar Matoušek / Tásler, Radko -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 257
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada / Barták, Jiří, 1939 červ. 13.-, Hrdina, Ivan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002) / Hruška, Jaroslav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec / Davidová, Eva, Konečný, Radek, Plášil, Jakub, Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc. / Souček, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Odezva alpinských jezer a půd na změny kyselé deposice: aplikace modelu MAGIC na Vysoké Tatry, Slovensko-Polsko.
Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli / Střeštík, Jaroslav -- In: Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000 -- s. 200-204
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ