Listování
od 

Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc. / Jirásek, Jakub, 1978-, Sivek, Martin, 1948- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2007), s. 461-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc. / Sivek, Martin, 1948- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 9 (2007), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel prof. ing. Miroslav Palas, CSc. / Sivek, Martin, 1948-, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 4 (2006), s. 41
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel profesor Hugo Strunz / Staněk, Josef, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 76-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel profesor Otakar Matoušek / Tásler, Radko -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 2-3 (1994), s. 257
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Profesor Zdenek Eisenstein. Ph.D., Dr.Sc., P.Eng., emeritní profesor Fakulty inženýrského stavitelství Technické university v Edmontonu, Alberta, Kanada / Barták, Jiří, 1939 červ. 13.-, Hrdina, Ivan -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel RNDr. Mojmír Eliáš, CSc. (1.7.1932 - 23.9.2002) / Hruška, Jaroslav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 7 (2003), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel sběratel minerálů Zdeněk Němec / Davidová, Eva, Konečný, Radek, Plášil, Jakub, Škácha, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 22, č. 2 (2014), s. 173-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešel Vladimír Zoubek - nestor české geologie / Dudek, Arnošt, 1928- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Odešla RNDr. Eva Fediuková, CSc. / Souček, Jiří -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Odezva alpinských jezer a půd na změny kyselé deposice: aplikace modelu MAGIC na Vysoké Tatry, Slovensko-Polsko.
Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách / Gnojek, Ivan, Sedlák, Jiří, Zabadal, Stanislav -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 91
Zdroj: ČGS (UNM)
Odezva úplného slunečního zatmění v zemském magnetickém poli / Střeštík, Jaroslav -- In: Zborník referátov z 15. celoštátneho seminára Patince 2000 -- s. 200-204
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí / Dubánek, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu / Bernátková, Dana, Havlásek, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 1 (1993), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 14 (2010), s. 1-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 30-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad objemu a množství znečištěných se dimentů v českém úseku Labe
Odhad parametrů hydrogeologického kolek toru v stacionárním stavu použitím inverzního modelování
Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky / Hofírková, Sylvie -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 3 (1991), s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)