Listování
od 

Odontomariinae, a new Middle Paleozoic subfamily of slit-bearing euomphaloidean gastropods (Euomphalomorpha, Gastropoda) / Blodgett, Robert B., Frýda, Jiří, 1961-, Heidelberger, Doris -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- No. 4 (2006), p. 225-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Odontopleuridní trilobiti z českého ordoviku
Odpadní druhotné suroviny : výstavba Československo-Maďarského podniku pro využití zbytku uhelné substance / Baumann, Otto -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 3 (1986), s. 107-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady a druhotné suroviny / Mrňa, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 209-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady a půda / Jarnot, Oskar -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 6 (1987), s. 212-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady a životní prostředí / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 6, č. 2 (1995), s. 37-38
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Odpady jako druhotná surovina / René, Miloš -- In: EKO-ekologie a společnost -- Roč. 6, č. 3 (1995), s. 2-3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Odpady jako druhotná surovina / René, Miloš -- In: EKO Ekol. a Společ. -- ISSN 1210-4728 -- Roč. 6, č. 3 (1995), s. 2-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství / Šindelek, Mirko -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 1-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví / Rovnaníková, Pavla -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady ve sklářské technologii a jejich využití / Kaplánek, Jiří -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 36, č. 2 (1986), s. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Odporové projevy svahových poruch / Hofrichterová, Libuše, 1945-, Müller, Karel, 1929-, Müllerová, Jarmila -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 179-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval) / Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď na recenzi Jaroslava Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval) / Hladil, Jindřich, Kalvoda, J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Odpovědnost k tradici geologické bibliografie / Novotný, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego" / Oberc, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku? / Novák, Martin, 1959- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny / Hraško, Juraj, Mederly, Peter -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 252-259
Zdroj: ČGS (UNM)