Listování
od 

Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví / Rovnaníková, Pavla -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpady ve sklářské technologii a jejich využití / Kaplánek, Jiří -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 36, č. 2 (1986), s. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpor pohyblivého dna sklonitého koryta za povodňových průtoků / Matoušek, Václav, 1963- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 50, č. 3 (2008), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Odporové projevy svahových poruch / Hofrichterová, Libuše, 1945-, Müller, Karel, 1929-, Müllerová, Jarmila -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 179-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď Ing. Václavu Rybaříkovi / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď na recenzi Jaroslav Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval) / Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpověď na recenzi Jaroslava Dvořáka (Carbonate ramp environment of Kellwasser time-interval) / Hladil, Jindřich, Kalvoda, J. -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 68, č. 3 (1993), s. 44-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Odpovědnost k tradici geologické bibliografie / Novotný, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 180-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpowiedž na uwagi i implikacje do "Roli bloków litosfery i ruchów przesuwczych w przedmolasowym rozwoju waryscydów na brzegach masywu Czeskiego" / Oberc, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 36, č. 2 (1988), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Odpudivá gravitace v první sekundě po velkém třesku? / Novák, Martin, 1959- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 1 (1989), s. 91-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Odraz mladej tektoniky v reliéfe južného výbežku Nitrianskej pahorkatiny / Hraško, Juraj, Mederly, Peter -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 40, č. 3 (1988), s. 252-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Odraz modálního složení siliciklastických sedimentů v gamaspektrometrickém záznamu: aplikace v provenienčním a stratigrafickém studiu / Bábek, Ondřej, 1969-, Leichmann, Jaromír, 1963-, Šimíček, Daniel -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 1 (2012), s. 89-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Odraz procesů vzniku ultrapotasických hornin Českého masívu ve vnitřní stavbě a složení vyrostlic K-živce (jihlavský pluton) / Kotková, Jana -- In: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca -- ISBN 978-80-89343-24-9 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu : 24-32 Brno / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 72-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Odraz sialického vulkanismu na východním okraji Českého masivu v klastických sedimentech devonu / Buriánek, David, Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Odraz slunečního systému v solárně-terrestrických (ST) jevech / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů z 16.semináře -- s. 70-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Odraz změn provenience v psefitické a psamitické frakci sedimentů myslejovického souvství / Čopjaková, Renata, Novák, Milan -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odraznost vitrinitu břidlic "mírovského kulmu" a drahanského kulmu / Franců, Eva, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1997), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Odrůdy idrijských cinabaritových rud / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Č. 3, Roč. 4 (1996), s. 200-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Odrůdy křemene a zkameněliny u Zubří na Vsetínsku / Němec, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 2 (1998), s. 121-123
Zdroj: ČGS (UNM)