Listování
od 

Odsíření uhlí baktériemi Thiobacillus ferrooxidans / Fečko, Peter, Kučerová, Radmila, Malysiak, Vratislav, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 4 (1991), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstranění rezavých povlaků z rodochrozitu / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstránenie etylénbisditiokarbamidanov z odpadových vod / Buday, Mikuláš, Daňo, Pavol, Kmeťo, Igor, Vinklerová, Olga -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 42, č. 8 (1992), s. 233-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování manganu z kyselých důlních vod / Bestová, Iva, Heviánková, Silvie -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 3 (2008), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování porušeného betonu rotujícími vysokorychlostními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Sitek, Libor -- In: Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně-materiálové inženýrství. -- s. 39-42
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odstraňování povrchových vrstev korodovaných betonů vysokorychlostními vodními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Hela, R., Hlaváč, L., Mádr, V., Martinec, Petr, Nováková, Daria, Sitek, Libor, Ščučka, Jiří -- In: Sborník přednášek Sanace 2009 -- S. 296-307
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 4 (2009), s. 260-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení / Černá, Lucie, Kohn, Karel, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 10 (2013), s. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Odtok arsenu z lesních povodí v době ustupující kyselé depozice
Odtok z povodí ICP IM Českého masívu
Odtraňování radonu-222 z podzemních vod / Hanslík, Eduard -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 7 (1982), s. 173-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej / Teper, Lesław -- In: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia -- ISSN 0208-6336 -- Č. 7 (1983), s. 7-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodnění jezera Paron v Peru / Barvínek, Richard, 1931- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 3 (2001), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodnění urbanizovaných území / Mejzlík, Lukáš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 9 (2010), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce / Cyroň, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží / Haas, Karel, Hrdina, Augustin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1988), s. 5-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov / Bučil, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1987), s. 66-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvození paleopotravy Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH použitím analýz izotopů uhlíku zubu z jeskyně Tmavá skala (Slovenská republika)