Listování
od 

Odstraňování rezavých povlaků hydratovaných oxidů z minerálů / Němec, Stanislav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 177-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování starých ekologických škod po těžbě ropy za pomoci fondů EU -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 4 (2009), s. 260-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Odstraňování uranu z pitných vod - komplexní technologické řešení / Černá, Lucie, Kohn, Karel, Strnadová, Nina, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 10 (2013), s. 333-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Odtok arsenu z lesních povodí v době ustupující kyselé depozice
Odtok z povodí ICP IM Českého masívu
Odtraňování radonu-222 z podzemních vod / Hanslík, Eduard -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 32, č. 7 (1982), s. 173-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Odtworzenie tektoniki rejonu Sępiej Góry (Góry Izerskie) na podstawie metod analizy mezostrukturalnej / Teper, Lesław -- In: Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego. Geologia -- ISSN 0208-6336 -- Č. 7 (1983), s. 7-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodnění jezera Paron v Peru / Barvínek, Richard, 1931- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 4, č. 3 (2001), s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodnění urbanizovaných území / Mejzlík, Lukáš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 60, č. 9 (2010), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňovací vrty kaverno-filtrové konstrukce / Cyroň, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží / Haas, Karel, Hrdina, Augustin -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1988), s. 5-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování na Dolech Bílina SD, a.s. Chomutov / Bučil, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 9 (1999), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvodňování vnitřní výsypky lomu Obránců míru a radovesické výsypky / Hurník, Stanislav, 1933-2005 -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 4 (1987), s. 66-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvození paleopotravy Ursus spelaeus ROSENMÜLLER et HEINROTH použitím analýz izotopů uhlíku zubu z jeskyně Tmavá skala (Slovenská republika)
Odvození počtu preexistujících poruchových systémů (Variant.)
Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 6 (1996), s. 193-200
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Odvození účinkové funkce vlivů poddolování z měření poklesů / Vencovský, Miloš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 6 (1996), s. 193-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvrácená strana vlastností železnobrodských pokrývačských fylitů / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 3 (1993), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Odvrácená tvář půdy / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 10 (2013), s. 574-577
Zdroj: ČGS (UNM)
Offretit a harmotom z lokality Stupná u Nové Paky / Rychlý, Rudolf, Veselovský, František, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 109-110, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)