Listování
od 

Ohlédnutí za třiceti lety vývoje v ložiskové geologii (k zamyšlení a diskusi) / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 8 (1990), s. 246-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohlédnutí za XXX. ročníkem mezinárodních expozic minerálů v Tišnově / Sučko, Andrej -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 464-466
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohnivý ostrov / Janoušová, Jaroslava, Votýpka, Jan -- In: Lidé + Země -- Roč. 38, č. 5 (1989), s. 195-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohrožení a ochrana využívaných podzemních vod v jihomoravském kraji / Taraba, Josef -- In: Sborník prací Geografického ústavu Československé akademie věd -- Č. 14 (1987), s. 225-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohrožení kvartérních horizontů niv odpadními vodami / Fadrus, Hubert -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Ohrožení mokřadů a vodní biodiverzity v Nepálu / Bhatta, B. P., Kolejka, Jaromír, Silval, T. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 47, č. 3 (2013), s. 20-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ohře - Popelka pohledem geologa (doslov Václava Cílka) / Cílek, Václav -- In: Ohře - měsíční řeka : putování od pramene k ústí -- S. 188-191
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ohře (Eger) rift and Europian tectonic development
Oil and gas accumulation near Lipany in Eastern Slovakia and their specialities and problems
Oil and Gas Conference in Luhačovice
Oil and gas deposits of Kuwait
Oil and gas geochemistry and modelling of their generation from source rocks in the contact of the West Carpathians and the Bohemian Massif
Oil-bearing inclusions in vein quartz and calcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic / Chudoba, J., Dobeš, Petr, Havelcová, M., Kroufek, J., Machovič, V., Matějovský, L., Matysová, Petra, Stejskal, M., Suchý, Václav, Sýkorová, Ivana -- In: Marine and Petroleum Geology -- ISSN 0264-8172 -- Roč. 27, č. 1 (2010), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Oil-bearing inclusions in vein quartz and kalcite and, bitumens in veins: Testament to multiple phases of hydrocarbon migration in the Barrandian basin (lower Palaeozoic), Czech Republic / Chudoba, J., Dobeš, P., Havelcová, Martina, Kroužek, J., Machovič, Vladimír, Matějovský, L., Matysová, Petra, Stejskal, M., Suchý, V., Sýkorová, Ivana -- In: Marine and Petroleum Geology -- ISSN 0264-8172 -- Roč. 27, č. 1 (2010), s. 285-297
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oil Shales of the Rudník Horizon
Oil waters of SE slopes of the Bohemian Massif / Bůzek, František, Michalíček, Miroslav, Papesch, W., Procházková, Věra, Rank, D. -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 207-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách / Virt, Radoslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 42, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ojedinělý výskyt amfibolit-serpentinového masivku v kaplickém krystaliniku / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 105-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Okamžitá statická hodnota tlaku na ústí vrtu GRP-1 Podhájska / Fendek, Marián -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 269-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Okna a brány v Adršpašsko-teplických skalách / Vítek, Jan, 1946- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 8 (1983), s. 349
Zdroj: ČGS (UNM)