Listování
od 

Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov / Čtyroká , Jiřina, Petrová, Pavla, Vít, Jan -- In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology -- ISBN 80-210-1481-4 -- 10
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Petrová, Pavla, 1972-, Vít, Jan, 1967- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 30 (2000), s. 55-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Okres Nový Jičín - vytypování vhodných oblastí pro účely skládkování / Bubík, Libor -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 17-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko, část Geologie / Eliáš, Mojmír, Kirchner, K., Krejčí, Oldřich, Požár M., (2002) -- In: Okres Vsetín, Rožnovsko, Valašskomeziřčíčsko, Vsetínsko -- ISBN 80-7275-024-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Okrové jeskyně dolu Václav v Bližné v Pošumaví / Cílek, Václav -- In: Speleofórum 97 -- s. 23-25
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Okyselení a ozdravění půd těžce zatíženého lesního povodí Lysina v České republice - modelování SAFE a terenní výsledky
Old and new pupilloids from Pakistan / Auffenberg, K., Hlaváč, Jaroslav Čáp, Naggs, F., Pokryszko, Beata M. -- In: Molluscan Megadiversity: Sea, Land and Freshwatter. World Congress of Malacology, Perth, Western Australia -- Vol. 24 (1994), p. 9-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Old Chinese drilling equipment
Old foundries in the valley Obří Důl in Krkonoše Mts.
The old maps of Kutná Hora mines
Old mines and their remains in the ore district of Jezdovice
An old mining locality - Bučina
Old mining works in the Javorná Valley (Hrubý Jeseník Mts.)
Old mining works near Malé Hradisko in the Drahany Upland
The old tin mines near Nové Město pod Smrkem
Old workings in the CSA side slopes
The Older Intrusive Complex of the Saxothuringian Region / René, Miloš -- In: Terra Nostra -- ISSN 0946-8978 -- č. 7 (1995), s. 106-107
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The older the weaker - grave consequences of the deep burial and limited partial melting of felsic metaigneous rocks underplating the orogenic root in the Variscan Bohemian Massif / Janoušek, Vojtěch, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel -- In: 9th International Eclogite Conference, Mariánské Lázně, August 6-9, 2011. Abstract volume -- ISBN 978-80-7075-072-8 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)