Listování
od 

Oldest loess accumulations of the south Moravia / Havlíček, Pavel -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (1995), p. 318
Zdroj: ČGS (UNM)
The oldest member of the order Graptoloidea from the Barrandian Ordovician and its stratigraphical significance
The oldest mining order for Jílové (1536)
The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (borehole Přemyslovice) / Holcová, Katarína, Jašková, Vladimíra, Lehotský, Tomáš, Zágoršek, kamil -- In: SCRIPTA FACULTATIS SCIENTIARUM NATURALIUM UNIVERSITATIS MASARYKIANA BRUNENSIS -- ISBN 978-80-210-4453-1 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
The oldest Miocene Bryozoa from the Carpathian Foredeep (boreholes Přemyslovice) / Holcová, Katarína, Jašková, Vladimíra, 1959-, Lehotský, Tomáš, Zágoršek, Kamil -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 36 (2007), p. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Oldest representatives of the superfamily Cirroidea (Vetigastropoda) with notes on early phylogeny / Frýda, Jiří, 1961- -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 71, no. 5 (1997), p. 839-847
Zdroj: ČGS (UNM)
The oldest stylophoran echinoderm: a new Ceratocystis from the Middle Cambrian of Germany / Geyer, Gerd, Rahman, Imran Alexander, Zamora, Samuel -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Vol. 84, no. 2 (2010), p. 227-237
Zdroj: ČGS (UNM)
The oldest vascular plants from the Bohemian Massif
OLDŘICH KOTYZA, FRANTIŠEK CVRK, VLASTIMIL PAŽOUREK: Historické povodně na dolním Labi a Vltavě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 12 (1997), s. 707-707
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oldřich Pacák's bequest for the knowledge of Czech Late Paleozoic volcanics
Olešnicko-uhřínovský zlom - synsubdukční středněviséské deskové rozhraní mezi rychle exhumovanou (U)HP orlicko-kladskou jednotkou a novoměstskou jednotkou zastupující horní desku ČM / Opletal, Mojmír, Tomek, Čestmír -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2014 : sborník abstraktů -- s. 6-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligaeschna kvaceki sp nov., a new fossil dragonfly (Odonata : Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians) / Dostál, Ondřej, Nel, André, Prokop, Jakub, Přikryl, Tomáš -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 58, č. 2 (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oligaeschna kvaceki sp. nov., a new fossil dragonfly (Odonata: Aeshnidae) from the middle Oligocene sediments of northern Moravia (Western Carpathians) / Dostál, Ondřej, Nel, André, Prokop, Jakub, 1976-, Přikryl, Tomáš -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 58, no. 2 (2007), p. 181-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocarpia bellii in situ reproductive spores, and cuticles (fern sphenopterid, Late Pennsylvanian), Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada / Bek, Jiří, Pšenička, J., Zodrow, E. L. -- In: XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Abstracts -- s. 602
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oligocarpia lindsaeoides (ETTINGSHAUSEN) STUR and its spores from the Westphalian of Central Bohemia (Czech Republic) / Bek, Jiří, Pšenička, Josef -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 57, no. 3-4 (2001), p. 57-68, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene and Miocene Macrouridae (Otoliths) of the Central Paratethys and their Paleogeographic Significance
Oligocene and Miocene Uvigerina from the western and central Paratethys / Brzobohatý, Rostislav, Cicha, Ivan, 1932-, Čtyroká, Jiřina, 1939-, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Utrecht micropaleont. Bull. -- Roč. 35 (1986), s. 121-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene angiosperm woods from northwestern Bohemia, Czech Republic / Privé-Gill, Catherine, Sakala, Jakub -- In: IAWA Journal -- ISSN 0928-1541 -- Roč. 25, č. 3 (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic / Kvaček, Zlatko, 1937-, Walther, Harald -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 1-2 (2004), p. 9-60, 12 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České Středohoří Mountains, Czech Republic / Kvaček, Zlatko, Walther, Harald -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 1-2 (2004), 52
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF