Listování
od 

Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České středohoří Mountains, Czech Republic / Kvaček, Zlatko, 1937-, Walther, Harald -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 60, no. 1-2 (2004), p. 9-60, 12 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene flora of Bechlejovice at Děčín from the neovolcanic area of the České Středohoří Mountains, Czech Republic / Kvaček, Zlatko, Walther, Harald -- In: Acta Musei Nationalis Pragae, Series B - Historia Naturalis -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 60, č. 1-2 (2004), 52
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava) / Bubík, Miroslav, Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 2 (1990), s. 81-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene freshwater ichthyofauna of Byňov locality in the České středohoří Mts.
An Oligocene leaf assemblage from Csolnok, Dorog Basin, N Hungary / Erdei, Boglárka, Wilde, Volker -- In: Revue de paléobiologie -- ISSN 0253-6730 -- Vol. 23, no. 1 (2004), p. 117-138
Zdroj: ČGS (UNM)
The Oligocene-Miocene boundary in Central Tunisia
Oligocene-Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe / Kürschner, Wolfram M., Kvaček, Zlatko, 1937- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 84, no. 2 (2009), p. 189-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene-Miocene foraminifera of the Central Paratethys (Variant.)
The Oligocene of Central Europe and the development of forest vegetation in space and time based on megafossils / Kvaček, Zlatko, 1937-, Walther, Harald -- In: Palaeontographica. Abteilung B, Paläophytologie -- ISSN 0375-0299 -- Vol. 259, no. 1-6 (2001), p. 125-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene plant megafossils and enviroment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic) / Kvaček, Zlatko, Radoň, Miroslav, Walther, Harald -- In: Acta Universitatis Carolinae - Geologica -- ISSN 0001-7132 -- Roč. 47, č. 1-4 (2006), 30
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oligocene plant megafossils and environment from the newly recovered locality of the Holý Kluk hill near Proboštov (České středohoří Mountains, Czech Republic) / Kvaček, Zlatko, 1937-, Radoň, Miroslav, Walther, Harald -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 47, no. 1-4 (2003), p. 95-124
Zdroj: ČGS (UNM)
The Oligocene volcanic flora of Kunratice near Litoměřice, České středohoří Volcanic Complex (Czech Republic) - a review / Kvaček, Zlatko, 1937-, Walther, Harald -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 54, no. 1-2 (1998), p. 1-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocene?Miocene CO2 fluctuations, climatic and palaeofloristic trends inferred from fossil plant assemblages in central Europe / Kürschner, Wolfram M., Kvaček, Zlatko -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 84, č. 2 (2009), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oligocenní květena z Bechlejovic u Děčína v neovulkanické oblasti Českého středohoří, Česká republika
Oligocenní sladkovodní ichtyofauna lokality Byňov v Českém středohoří : 02-41 Ústí nad Labem / Přikryl, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Oligocenní vulkanická flóra Kundratic u Litoměřic, vulkanický komplex Českého středohoří (Česká republika) - přehled
Oligomiocene of Šarišská vrchovina Mts.
Olistostromatic bodies and catastrophic sedimentation in rock sequences of the BRU-1 drilling (Brusnik anticline, Rimava basin, SE Slovakia)
Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála, Rimavská kotlina) / Vozár, Jozef, Vozárová, Anna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce / Hloušek, Jan, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 186-189
Zdroj: ČGS (UNM)