Listování
od 

Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce / Hloušek, Jan, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 186-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivín, klinohumit a helvín ze Zlatého Kopce, Krušné hory, Česká republika / Hloušek, J., Šrein, Vladimír, Veselovský, F. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12, - (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Olivine- and spinel-bearing chlorite hornblendite from Loukovice near Moravské Budějovice (Moldanubicum, western Moravia)
Olivine as industrial abrasive for high-speed water jet technology / Foldyna, Josef, Martinec, Petr, Sitek, Libor, Vaculíková, Lenka -- In: 16th International Conference on Water Jetting Aix-en-Provence, France:16-18 October 2002 -- s. 287-297
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Olivine-bearing grabbroic rocks of the South Bohemian (Modanubian) batolith
Olivine, clinohumite and helvite from Zlatý Kopec, Krušné hory Mts., Czech Republic
Olivine diabase from Podbaba and the age of the Lower-Vltava Pluton
Olivine fenokersantite in granodiorite country rocks from Dúbrava, Nízke Tatry Mts.
Olivines in the Western Carpathians basalts / Forgáč, Jozef, Határ, Jozef, Krištín, Jozef, Medveď, Ján -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 2 (1986), p. 147-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivines-monticellites and clinopyroxenes in melilitic rocks, Ploučnice river region, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Rutšek, Jozef, Ulrych, Jaromír -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1990), s. 141-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice) / Holub, František V., Matějka, Dobroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu (12-24 Praha) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivinický kersantit v granodioritoch v Dúbrave (Nízke Tatry) / Chovan, Martin, 1946-, Hovorka, Dušan, 1933-, Michálek, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 14, č. 1 (1982), s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Olivíny-monticellity a klinopyroxeny v melilitických horninách oblasti horní Ploučnice
Olomouc Region - Geological conditions - Geological maps of Olomouc Region
Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka / Dudek, Arnošt, Holásek, Oldřich, Pálenský, Peter (2003) -- In: Chráněná území ČR, svazek VI -- ISBN 80-86064-46-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Olomučany-Sediments of the Rudice type in fossil-karst depressions / Bosák, Pavel, 1951-, Sulovský, Petr -- In: Field Trip Guide of the 15th CCMP -- s. [1-5]
Zdroj: ČGS (UNM)
Olovnaté a měďnaté zrudnění na lokalitě Lipová-lázně v lomech na Smrčníku / Šrom, Radomír, Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 117-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Olovnaté zrudnění s minerály Bi-Mo z dosud neznámé lokality v Nízkém Jeseníku / Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 5 (2006), s. 352-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Olovo - Těžká minulost jednoho z těžkých kovů / Navrátil, Tomáš, Rohovec, Jan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 85, č. 9 (2006), s. 518-521
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ