Listování
od 

Ongonite from Ongon Khairkhan, Mongolia / Štemprok, Miroslav -- In: Mineralogy and petrology -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 43, č. 4 (1991), s. 255-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Onset and stability of gas hydrates under permafrost in an environment of surface climatic change - past and future / Majorowicz, J. A., Osadetz, K., Šafanda, Jan -- In: Proceedings of the 6th International Conference on Gas Hydrates (ICGH 2008) -- S. 1-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Onset of Culm deposition in Moravia: transgression or invasion? / Zapletal, Jan -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica -- Vol. 32 (1993), p. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Onset of the Krosnosedimentation of the Carpathian Flysch Belt in Moravia
Ontogenesis of Tuzoia bispinosa (Arthropoda) from the Middle Cambrian Kaili Biota, Guizhou, China / Fu, Xiao-ping, Peng, Jin, Yao, Lu, Zhao, Yuan-long -- In: Acta palaeontologica sinica -- ISSN 0001-6616 -- Roč. 48, č. 1 (2009), s. 56-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Ontogenetic and intraspecific variation in the late Emsian - Eifelian (Devonian) conodonts Polygnathus serotinus and P. bultyncki in the Prague Basin (Czech Republic) and Nevada (western U.S.) / Klapper, Gilbert, Vodrážková, Stanislava -- In: Acta Geologica Polonica -- ISSN 0001-5709 -- Roč. 63, č. 2 (2013), 22
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Ontogeny and allometry of brachiopod pedicle muscle scars: testing of reorientation behaviour / Tomašových, Adam -- In: Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 3-930457-60-1 -- s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ontogeny in Tertiary Frogs / Roček, Zbyněk -- In: Journal of Morphology -- Roč. 260, č. 3 (2004), s. 322-323
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ontogeny of an Ordovician trinucleid (Trilobita) from Armorica, France: a morphometric approach / Cronier, Catherine, Delabroye, Aurelien -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 82, no. 4 (2008), p. 800-810
Zdroj: ČGS (UNM)
Ontogeny of the trilobite Kosovopeltis svobodai Šnajdr from the Bohemian Silurian / Kácha, Petr, Šarič, Radko -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 5 (1991), s. 257-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolithic carbonate facies and silicites in the eastern part of Barrandian
Oolitic iron ore deposit at Chrustenice (Ordovician, Bohemia) / Duremberg, Daria, Melka, Karel, 1930-, Petránek, Jan, 1922- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- No. 28 (1988), p. 9-55, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitic ironstones and their source of iron / Petránek, Jan, 1922- -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 790
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitic rocks in "Polyteichus" facies of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician), Praha
Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4 / Mikuláš, Radek -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Ooolitic iron ores and ferruginous pipes in the northern part of the Aral basin
Opakovaná tíhová měření v inženýrské geologii / Mrlina, Jan -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí) -- s. 95-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Opakované progresivní zahřívání při výzkumu vztahů susceptibility a teploty: nový indikátor paleoteplot ?
Opal