Listování
od 

Ontogeny and allometry of brachiopod pedicle muscle scars: testing of reorientation behaviour / Tomašových, Adam -- In: Geobiologie : 74. Jahrestagung der Paläontologischen Gesellschaft, Göttingen, 02. bis 08. Oktober 2004 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster -- ISBN 3-930457-60-1 -- s. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Ontogeny in Tertiary Frogs / Roček, Zbyněk -- In: Journal of Morphology -- Roč. 260, č. 3 (2004), s. 322-323
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ontogeny of an Ordovician trinucleid (Trilobita) from Armorica, France: a morphometric approach / Cronier, Catherine, Delabroye, Aurelien -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 82, no. 4 (2008), p. 800-810
Zdroj: ČGS (UNM)
Ontogeny of the trilobite Kosovopeltis svobodai Šnajdr from the Bohemian Silurian / Kácha, Petr, Šarič, Radko -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 66, no. 5 (1991), s. 257-273
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolithic carbonate facies and silicites in the eastern part of Barrandian
Oolitic iron ore deposit at Chrustenice (Ordovician, Bohemia) / Duremberg, Daria, Melka, Karel, 1930-, Petránek, Jan, 1922- -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie-mineralogie -- ISSN 0581-9180 -- No. 28 (1988), p. 9-55, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitic ironstones and their source of iron / Petránek, Jan, 1922- -- In: 29th International Geological Congress, Kyoto, Japan, 24 August-3 September 1992. Abstract Volume 3/3 -- s. 790
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitic rocks in "Polyteichus" facies of the Bohdalec Formation (Upper Ordovician), Praha
Oolitické horniny v "polyteichové" facii bohdaleckého souvrství v Praze 4 / Mikuláš, Radek -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 156, č. 1-4 (1987), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Oolitické železné rudy a železité trubky v severní části Aralské pánve / Skoček, Vladimír, 1934- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1993), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Ooolitic iron ores and ferruginous pipes in the northern part of the Aral basin
Opakovaná tíhová měření v inženýrské geologii / Mrlina, Jan -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí) -- s. 95-101
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Opakované progresivní zahřívání při výzkumu vztahů susceptibility a teploty: nový indikátor paleoteplot ?
Opal
Opál a chalcedon ze Skleného nad Oslavou / Buriánek, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 249
Zdroj: ČGS (UNM)
Opál a jeskyně Českého krasu / Komaško, Alexandr -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 12 (1986), s. 23-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Opál / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 4 (1996), s. 227-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Opál / Kouřimský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Opal and chalcedony from Sklenné
Opal from Chvalovice