Listování
od 

Optical properties of moldavites / Navrátil, K., Pačesová, S., Schmidt, E., Závětová, Milena -- In: 2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987 -- s. 347-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland / Franců, Eva -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 2 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland / Franců, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Optical Sensors for indication and Watching of Some Geomechanical Manifestations of Rock Massif during Underground Mining of Deposits
Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians / Franců, Juraj, 1957-, Horváth, Ivan, Milička, Ján, Toman, Boris -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 1 (1991), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia) / Povondra, Pavel, 1924-, Žák, Lubor, 1925- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 3 (1984), p. 279-286, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání / Bukovanský, Stanislav, Tománek, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 2 - Aplikovaná fyzika -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot / Ščučka, Jiří -- In: Aplikovaná optika a mikroskopie 2007 -- S. 39-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Optické vlastnosti organické hmoty v devonu a spodním karbonu konického paleozoika
Opticky anomální spessartin a grosulár z Chvaletic (východní Čechy)
Optimal length of stressed bolts / Malík, Josef -- In: Ankerausbau im Bergbau -- ISBN 3-86073-921-2 -- s. 579-595
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Optimal Material Properties of slopes Using Coupled Modelling / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Proceedings of the GEOTECH-YEAR 2000 Developments in Geotechnical Engineering -- s. 439-448
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimal model for geoid determination from airborne gravity / Novák, Pavel, 1965- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 1 (2003), p. 1-36
Zdroj: ČGS (UNM)
The optimal shape design method applied to modelling thermal thinning of the oceanic litosphere near hot spots / Matyska, Ctirad -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 30, no. 4 (1986), p. 356-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimal stage height for coal mines, especially of the Ostrava-Karviná mining district
Optimal use of thermal waters of the Benesov-Usti aquifer system in the Bohemian Cretaceous Basin
Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy / Burian, M., Inneman, A., Pavlica, R., Sucharda, Zbyněk -- In: 23.Vyztužené plasty -- s. 45-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimalisace pultruzního tažení kompozitů metodou dielektrické analýzy / Burian, M., Inneman, A., Pavlica, R., Sucharda, Zbyněk -- In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005 -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin / Kaňovský, Vladimír, Pohanka, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 505
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace geochemických procesů v krajině / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)