Listování
od 

Optimal Material Properties of slopes Using Coupled Modelling / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Proceedings of the GEOTECH-YEAR 2000 Developments in Geotechnical Engineering -- s. 439-448
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimal model for geoid determination from airborne gravity / Novák, Pavel, 1965- -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 1 (2003), p. 1-36
Zdroj: ČGS (UNM)
The optimal shape design method applied to modelling thermal thinning of the oceanic litosphere near hot spots / Matyska, Ctirad -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 30, no. 4 (1986), p. 356-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimal stage height for coal mines, especially of the Ostrava-Karviná mining district
Optimal use of thermal waters of the Benesov-Usti aquifer system in the Bohemian Cretaceous Basin
Optimalisace kontinuálních výrobních procesů kompozitů metodou dielektrické analýzy / Burian, M., Inneman, A., Pavlica, R., Sucharda, Zbyněk -- In: 23.Vyztužené plasty -- s. 45-46
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimalisace pultruzního tažení kompozitů metodou dielektrické analýzy / Burian, M., Inneman, A., Pavlica, R., Sucharda, Zbyněk -- In: 52. konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2005 -- ---
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optimalizace ekonomického hodnocení ložisek nerostných surovin / Kaňovský, Vladimír, Pohanka, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 505
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace geochemických procesů v krajině / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů / Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(93) (1994), s. 101-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace podmínek úpravy povrchových vod s vysokým obsahem přírodního hliníku
Optimalizace poloprovozních zkoušek cihlářských surovin / Hanák, Rostislav, Sirný, Jiří -- In: Sborník GPO -- Č. 31 (1986), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace regeneračního okruhu v úpravně Komořany / Bláhová, Oldřiška, Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Řepka, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 10 (1995), s. 303-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace svahů / Koudelka, Petr, 1935- -- In: 19.celostátní konference Zakládání staveb Brno 1991 -- s. 231-236
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizace svahů metodami apriorní integrace. - Optimalizacija sklonov metodami apriornogo integrirovanija
Optimalizace výkonu nástrojů s rotačními a kmitajícími kapalinovými paprsky / Hlaváč, Libor, Sitek, Libor -- In: Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek -- s. 181-186
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve / Datel, Josef, Krásný, Jiří, Nakládal, Vratislav, Valečka, Jaroslav -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev / Krásný, Jiří -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 17-22, 4 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód / Fedorík, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód / Fedorík, Peter -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)