Listování
od 

Optimalizace využití termálních vod benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve / Datel, Josef, Krásný, Jiří, Nakládal, Vratislav, Valečka, Jaroslav -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev / Krásný, Jiří -- In: 3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek -- s. 17-22, 4 l. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód / Fedorík, Peter -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 4 (1992), s. 97-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód / Fedorík, Peter -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny / Bláha, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním / Šiška, Július -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 62, č. 2 (1984), s. 50-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizačná analýza v inžinierskogeologickom hodnotení pohronského metropolitného regiónu / Vlčko, Ján -- In: Západné Karpaty. Séria hydrogeológia a inžinierska geológia -- ISSN 0139-7583 -- Č. 6 (1985), s. s. 175-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalizačné problémy dobývania ložísk / Čech, Jozef -- In: Rudy -- Roč. 39, č. 11-12 (1991), s. 187-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimalization analysis in engineering-geological study of the pohronský metropolitan region
An optimalization of rock-slope control for prognoses of catastrophs
The optimalization of slopes
Optimalization problems of deposit mining
Optimalized economic evaluation of mineral deposits. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
Optimalized exploration of kaoline deposits at Lučenec basin. Symposium "Mining town Příbram in science and technology" 1991, Section Mathematical methods in geology
Optimalizované a viacrozmerné evolučné trendy Pupinovej typologickej klasifikácie zirkonov / Jablonská, Jana, Jakabská, Katarína, Timčák, Gejza -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 93 (1991), s. 63-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimální mezipatrová výška pro uhelné doly, zejména pro doly Ostravsko-Karvinského revíru / Ďadkovič, Miroslav, Mrázek, Karel -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 10 (1990), s. 421-426
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimisation of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory adit / Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: International Conference on Computational Methods in Tunnelling EURO:TUN 2009 -- ISBN 978-3-931681-93-7 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Optimisation of the coagulation process of surface water with high content of natural aluminium / Benešová, Libuše, 1944-, Pivokonský, Martin, Tomášková, Hana -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 55, no. 3 (2007), p. 199-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Optimistická zpráva o průběhu velkého civilizačního kolapsu na okrese Prachatice / Cílek, Václav -- In: Právo -- Roč. 14, - (2008)
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Optimization of geochemical processes in a landscape