Listování
od 

Opustil nás pan prof. ing. Josef Hojdar, dr.h.c. / Jiskra, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Opustili nás: doc. RNDr. Vladimír Kudělásek, CSc. / Grmela, Arnošt -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Opustili nás: docent RNDr. Ján Jetel, CSc. 1935-2005 / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Opustili nás: p.g. Věra Tišnovská / Galgánek, Jan, Pišl, P. -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Opustili nás: RNDr. Zdeněk Pištora / Kněžek, V. -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 1 (2005), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Opuštěné lomy jako významné krajinné prvky / Smolová, Irena -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [2] s. S 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Opytnyje otkački v aridnych ablastjach
Opytnyje otkački v kolodcach domov v aridnych oblastjach
Oracle 10g nabízí nové možnosti ukládání a správy prostorových dat / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- -, č. 1 (2005), s. 20-21
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oragenic Matter in Ore Deposits: From the Genesis to the environmental Issues / Kříbek, Bohdan -- In: Scientific bridges for 2000 and beyond -- ISBN 2-7430-0365-0
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Orbaspina chlupaci sp. nov., a new siphonotretid brachiopod from the Silurian of the Barrandian area, Bohemia / Mergl, Michal -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 4 (2003), p. 419-421
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbicular granitoid from the Peruvian sector of the Andean Batholith
Orbicular rocks from Muckov near Černá v Pošumaví
Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbikulární horniny v Čechách / Cílek, Václav, jr. -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 7 (1988), s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví / Cílek, Václav, jr., Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 3 (1986), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbit, trajectory and recovery of Chelyabinsk meteorite / Gritsevich, M., Grokhovsky, V. I., Kohout, Tomáš, Lupovka, V., Lyytinen, E., Vinnikov, V. -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 48, SI Supplement 1 (2013), A146-A146
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Orbitální chaos v New Jersey / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 6 (1994), s. 355-355
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Order Coleoptera, family Georissidae / Fikáček, Martin, Trávníček, Dušan (2009) -- In: Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2 -- ISBN 978-9948-15-090-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Order Coleoptera, family Helophoridae / Fikáček, Martin (2009) -- In: Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2 -- ISBN 978-9948-15-090-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM