Listování
od 

Orbikulární granitoid z peruánského sektoru andského batolitu / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 12 (2004), s. 97-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbikulární horniny v Čechách / Cílek, Václav, jr. -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 37, č. 7 (1988), s. 334-335
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbikulární horniny z Muckova v Pošumaví / Cílek, Václav, jr., Rajlich, Petr, 1944-, Synek, Jaroslav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 26, č. 3 (1986), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Orbit, trajectory and recovery of Chelyabinsk meteorite / Gritsevich, M., Grokhovsky, V. I., Kohout, Tomáš, Lupovka, V., Lyytinen, E., Vinnikov, V. -- In: Meteoritics & Planetary Science -- Roč. 48, SI Supplement 1 (2013), A146-A146
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Orbitální chaos v New Jersey / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 6 (1994), s. 355-355
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Order Coleoptera, family Georissidae / Fikáček, Martin, Trávníček, Dušan (2009) -- In: Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2 -- ISBN 978-9948-15-090-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Order Coleoptera, family Helophoridae / Fikáček, Martin (2009) -- In: Arthropod fauna of the United Arab Emirates, volume 2 -- ISBN 978-9948-15-090-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Order Coleoptera, family Oedemeridae. / Švihla, Vladimír (2008) -- In: Arthropod Fauna of the United Arab Emirates, Volume 1 -- ISBN 978-9948-03-642-5
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Order Diptera, family Psychodidae (Psychodinae) / Ježek, Jan, van Harten, Antonius (2009) -- In: Arthropod Fauna of the UAE -- ISBN 978-9948-15-090-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Ordering state in orthopyroxene as determined by precession electron diffraction / Cámara, Fernando, Cuvillier, Priscille, Domeneghetti, Chiara, Jacob, Damien, Leroux, Hugues, Palatinus, Lukáš -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 98, no. 8-9 (2013), p. 1526-1534
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordivikskaja sistema v Čechii: razvitije pražskogo bassejna i jego prigodnych soobščestv
The Ordovician Acritarch Frankea : Some Critical Remarks / Fatka, Oldřich, 1957-, Molyneux, Stewart G., Servais, Thomas -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1996), p. 377-378
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ordovician acritarch Frankea: some critical remarks / Fatka, Oldřich, 1957-, Molyneux, Stewart G., Servais, Thomas -- In: Geobios -- ISSN 0016-6995 -- Vol. 30, no. 3 (1997), p. 321-326
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ordovician acritarch genus Coryphidium / Li, Jun, Molyneux, Stewart G., Servais, Thomas, Vecoli, Marco -- In: Revue de micropaléontologie -- ISSN 0035-1598 -- Vol. 51, no. 1 (2008), p. 97-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovician agnostid trilobites of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic) / Fatka, Oldřich, 1957-, Pek, Ilja -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1-2 (1999), p. 381-384
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovician and Silurian hyoliths and gastropods reassigned from the Hyolitha from the Girvan district, Scotland / Malinky, John M. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 77, no. 4 (2003), p. 625-645
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovician and Silurian polychaete diversity and biogeography / Eriksson, Mats, Hints, Olle, Paxton, Hannelore, Tonarová, Petra (2013) -- In: Early Palaeozoic Biogeography and Palaeogeography -- ISBN 978-1-86239-373-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Ordovician and Silurian stratigraphy and faunas (graptolites and conodonts) in the ossa Morena Zone of the SW Iberian Peninsula (Portugal and Spain) / Gutiérrez-Marco, J. C., Picarra, J. M., Robardet, M., Sarmiento, G. N., Štorch, Petr -- In: Sixth International Graptolite Conference & 1998 Field meeting of the IUGS Subcommission on Silurian Stratigraphy -- ISBN 84-7840-345-0 -- s. 289-318
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Ordovician biodiversification: Setting an agenda for marine life / Harper, David A. T. -- In: Palaeogeography, palaeoclimatology, palaeoecology -- ISSN 0031-0182 -- Vol. 232, no. 2-4 (2006), p. 148-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovician cephalopods of the Prague Basin (Barrandian area, Czech Republic): a review / Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 43, no. 1-2 (1999), p. 413-416
Zdroj: ČGS (UNM)