Listování
od 

Ordovician trilobite genus Hungioides Kobayashi, 1936 / Budil, Petr, Drost, Kerstin, Fatka, Oldřich, Kraft, Petr, Linnemann, Ulf, Marek, Jaroslav, Rábano, Isabel, Sá, Artur (2008) -- In: Advances in trilobite research -- ISBN 978-84-7840-759-0
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Ordovician Trinucleid Trilobites of the Prague Basin, Czech Republic / Shaw, Frederick C. -- In: Journal of paleontology -- ISSN 0022-3360 -- Vol. 69, no. 3 (1995), p. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
The Ordovician/Silurian boundary - graptolithic biozonation and chronostratigraphy: problems and new ideas
Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice) / Frýda, Jiří, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Vokurka, Karel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 74-76
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovické cystoidy (Rhombifera, Diploporita) z Praturské pánve (Česká Republika)
Ordovické ichnofosilie v metamorfovaném plášti středočeského plutonu
Ordovické metagranity a migmatity svrateckého a orlicko-sněžnického krystalinika, severovýchod Českého masivu
Ordovické operculum
Ordovický rod trilobitů Hungioides Kobayashi, 1936
Ordovický vulkanismus / Havlíček, Vladimír -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 40
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovik / Hladil, Jindřich, Štorch, Petr -- In: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu -- S. 119-121
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ordovik / Havlíček, Vladimír -- In: Neživá příroda Prahy a jejího okolí -- ISBN 80-200-0835-7 -- s. 24-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Ordovik Barrandienu: rekonstrukce sedimentární pánve, benthických společenstev a ichnospolečenstev
Ordovik východní části Pražské pánve (oblast Úval a Brandýsa n/L) a jeho srovnání s oblastí Rokycan v západní části pánve
Ordovizische Ostrakoden und Seeigel der Kärnischen Alpen und ihre Beziehungen zu Böhmen und Baltoskandien / Schallreuter, Roger -- In: Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie. Monatshefte -- ISSN 0028-3630 -- Č. 2 (1990), s. 120-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Ore accessories in gneisses of the Žulová pluton mantle
Ore accessories in hornblendite from Medvědí důl (Hrubý Jeseník Mts.)
Ore and magnesite mining industry in Slovakia from 1945 to 1985. continuation 23
Ore and magnezite mining industry in Slovakia from 1945 to 1985
Ore and magnezite mining industry in Slovakia from 1945 to 1985. Continuation 21