Listování
od 

Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films / Hoffmann, Jaromír, 1945-, Julinová, Markéta, 1978-, Kalendová, Andrea -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická geochemie a petrografie nezrudněných a Mo-Ni-PGE mineralizovaných mořských černých břidlic spodnokambrické formace Niutitang (jižní Čína)
Organická hmota dispergovaná v horninách - objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností
Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 165-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem / Boháček, Zbyněk, Borkovcová, Ivana, Strnad, Mojmír, Toul, Jan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy / Mrázek, Zdeněk, Stejskal, Michal -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 9 (1993), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 10, 1 /mim.č./ (2005), s. 67-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listu Olomouc / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS / Fojtíková, M., Havelcová, Martina, Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Trejtnarová, Hana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 35-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů) / Harazim, Slavibor, Pacltová, Blanka, 1928-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 224-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357 / Pašava, Jan -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1 -- s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics in Major Environmental Issues / Pašava, Jan -- In: Proceedings of the IGCP 429 Inaugural Meeting, Special Publication -- ISBN 80-7075-343-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Organisation Internationale de Paléobotanique, IV éme Conference, Paris. Résumés des Communications. Abstracts (Variant.)
Organisation Internationale de Paléobotanique, IVéme Conferénce, Paris. Resumés des Communications. Abstracts (Variant.)
Organisation Internationale de Paléobotanique,IVéme Conférence, Paris. Résumes des Communications. Abstracts (Variant.)