Listování
od 

Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listu Olomouc / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS / Fojtíková, M., Havelcová, Martina, Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Trejtnarová, Hana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 35-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů) / Harazim, Slavibor, Pacltová, Blanka, 1928-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 224-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357 / Pašava, Jan -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1 -- s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics in Major Environmental Issues / Pašava, Jan -- In: Proceedings of the IGCP 429 Inaugural Meeting, Special Publication -- ISBN 80-7075-343-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Organisation Internationale de Paléobotanique, IV éme Conference, Paris. Résumés des Communications. Abstracts (Variant.)
Organisation Internationale de Paléobotanique, IVéme Conferénce, Paris. Resumés des Communications. Abstracts (Variant.)
Organisation Internationale de Paléobotanique,IVéme Conférence, Paris. Résumes des Communications. Abstracts (Variant.)
Organisation structure and the main fields of activities of the Division of the Geological Environment Protection of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (MOE) in 1996
Organisation structure and the main fields of activities the Division of the Geological Environment Protection of the Ministry of the Environment of the Czech Republic (MOE) in 1997
Organizace a ekonomika v padesátileté existenci Rudných dolů Příbram / Aulický, Radim, Kulhánek, Josef -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 9 (1996), s. 276-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru geologie MŽP v roce 1998 / Lysenko, Vladimír, 1940-, Venera, Zdeněk -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP ČR v roce 1996 / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Organizace a hlavní okruhy činnosti odboru ochrany horninového prostředí MŽP v roce 1997 / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Organizace geologických soutěží na základní škole / Pavlíček, Václav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 4 (1987), s. 133-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP / Holubář, Vlastimil, Hrnčíř, Jan -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 7-8 (1982), s. 334-336
Zdroj: ČGS (UNM)