Listování
od 

Organometallic complexes from Ni-Mo-PGE black shales in South China - Combination of bioactivities, hydrothermal venting and phosphate deposition during global Cambrian biological explosion / Biernat, A., Kříbek, Bohdan, Orberger, B., Pašava, Jan, Sklodowska, A., Vymazalová, Anna -- In: Geochimica et Cosmochimica Acta, 17(15): Suppl. S -- ISBN 0016-7037 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Organovermiculite nanofillers in polypropylene / Barabaszová, K., Matějka, V., Měřínská, D., Plevová, Eva, Simha Martynková, G., Valášková, M. -- In: Applied Clay Science -- ISSN 0169-1317 -- Roč. 43, č. 1 (2009), s. 108-112
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Oribatid mite fossils from Quaternary and pre-Quaternary sediments in Slovenian caves I. Two new genera and two new species of the family Oppiidae from the Early Pleistocene / Meleg, Ioana N., Miko, Ladislav, 1961-, Moldovan, Oana T., Mourek, Jan -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 68, no. 1-2 (2012), p. 23-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy (34-14 Mikulov) / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy / Havíř, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Orientace hlavních paleonapětí v seismicky aktivním regionu západních Čech a jejich srovnání s recentními napětími
Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace klastických zrn některých flyšových pískovců spodního karbonu Nízkého Jeseníku (Morava)
Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov) / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 3 (1984), s. 179-181, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace valounů v tillech na ostravsku : Orientirovka valunov v lednikovych glinach v oblasti Ostrava
Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody / Hulla, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 236-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát / Gazda, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech / Hofrichterová, Libuše, Horáková, Bronislava, Mazáč, Josef, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk) / Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Fifernová, Martina -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)