Listování
od 

Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody / Hulla, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 236-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát / Gazda, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech / Hofrichterová, Libuše, Horáková, Bronislava, Mazáč, Josef, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk) / Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Fifernová, Martina -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí / Dvořák, Vojtěch -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline / Kociánová, Lenka, Melichar, Rostislav -- In: Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen) -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientation assessment of rocks mechanical properties by the express method of velocity determination Vp on drill cores
The orientation distribution of single joint sets / Delteil, Jean, Engelder, Terry -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- No. 231 (2004), p. 285-297
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation of columnar jointing of the basaltic rock from Heřmanice village: a natural or geotechnical phenomenon?
Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation of Joints in the Western Bohemia Region, their Role during Post-Variscan Faulting / Havíř, Josef -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Č. 14 (2002), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Orientation of Oyster and cross-bedding in cretaceous sandstones at Telnice, northern Bohemia
Orientation of Spondylus valves cemented to the hard-rock substrates (Bivalvia, Upper Cretaceous, Bohemia) / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 39, - (1994), s. 281-295
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Orientation of Spondylus valves cemented to the hard-rock substrates (Bivalvia, Upper Cretaceous, Bohemia) / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 39, no. 4 (1994), p. 281-295
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation of structures with karst phenomena in the Devonian and Carboniferous limestone (Maloměřice-Hády quarry, Líšeň-Lesní lom quarry, Mokrá quarry near Brno)
Orientation of the conical tests of tentaculites: internal waves in aqueous environment / Beroušek, Pavel, Čejchan, Petr, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 42, no. 6 (1991), s. 115-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation of the principal paleostress axes in the southern part of the Pálava region