Listování
od 

Orientace hlavních os paleonapětí v jižní části Pálavy / Havíř, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Orientace hlavních paleonapětí v seismicky aktivním regionu západních Čech a jejich srovnání s recentními napětími
Orientace hlavních směrů variských paleonapětí ve východní části Nízkého Jeseníku / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 86-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace klastických zrn některých flyšových pískovců spodního karbonu Nízkého Jeseníku (Morava)
Orientace příčných zlomů v Pavlovských vrchách na jižní Moravě (Západní Karpaty) / Melichar, Rostislav, Poul, Ivan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén? (03-14 Liberec) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 127-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov) / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace ústřic a diagonálního zvrstvení v křídových pískovcích u Telnice v severních Čechách / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 59, č. 3 (1984), s. 179-181, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientace valounů v tillech na ostravsku : Orientirovka valunov v lednikovych glinach v oblasti Ostrava
Orientačná prognóza vplyvu jednorázového znečistenia na kvalitu podzemnej vody / Hulla, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 8 (1991), s. 236-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientačné stanovenie intenzity chemickej denudácie v oblasti kryštalinika Malých Karpát / Gazda, Stanislav, Vrana, Kamil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 169-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační litologický průzkum svahových sedimentů na Stránské skále (24-43 Šlapanice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech / Hofrichterová, Libuše, Horáková, Bronislava, Mazáč, Josef, Müller, Karel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 39, č. 1 (1993), s. 11-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk) / Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 32-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších / Baldík, Vít, Baroň, Ivo, Fifernová, Martina -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 17, č. zima (2010), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientační strukturní analýza vápenců hranického krasu : 25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí / Dvořák, Vojtěch -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Orientation Analysis Tools for GIS, example on Svratka anticline / Kociánová, Lenka, Melichar, Rostislav -- In: Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen) -- ISBN 978-3-510-49231-2 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Orientation assessment of rocks mechanical properties by the express method of velocity determination Vp on drill cores
The orientation distribution of single joint sets / Delteil, Jean, Engelder, Terry -- In: Geological society special publication -- ISSN 0305-8719 -- No. 231 (2004), p. 285-297
Zdroj: ČGS (UNM)