Listování
od 

Orthogneisses and orbicular granites from the Český Krumlov Varied Group of the South Bohemian Moldanubicum: the oldest known magmatic rocks of the Bohemian Massif? / Dostal, J., Kachlík, V., Maluski, H., Patočka, František -- In: Inovační podnikání & Transfer technologií -- č. 4 (2002), s. 4-5 /v příloze/
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The orthogneisses of the Moldanubian Zone at area between Votice and Humpolec
The orthogneisses of the Orlica-Śnieżnik complex (West Sudetes, Poland): geochemical characteristics, the importance of pre-Variscan migmatization and constraints on the cooling history / Armstrong, Richard, Bröcker, Michael, Lange, Ulrich, Mezger, Klaus, Trapp, Endres, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Journal of the Geological Society -- ISSN 0016-7649 -- Vol. 162, no. 6 (2005), p. 973-984
Zdroj: ČGS (UNM)
The orthogneisses of the Orlica-Śnieznik dome (West Sudetes, Poland): Sr-Nd isotope characteristics and Rb-Sr geochronology / Bröcker, Michael, Lange, Ulrich, Mezger, Klaus, Żelaźniewicz, Andrzej -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 25-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Orthopyroxene-garnet granulites in the Podolsko complex / Fišera, Milan, 1937-, Kotrba, Zdeněk, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 57, no. 6 (1982), p. 321-328, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Orthopyroxene minettes and lamproites: their status and genetic significance / Němec, Dušan, 1927-2001 -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 82, no. 4 (1993), s. 631-639
Zdroj: ČGS (UNM)
Ortocerové vápence a hlavonožci hraničních poloh kopaninského a přídolského souvrství v činném lomu na Kosově u Berouna / Turek, Vojtěch -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 158, č. 1-4 (1989), s. 108
Zdroj: ČGS (UNM)
"Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací / Turek, Vojtěch, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 99
Zdroj: ČGS (UNM)
Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10, - (2002), s. 267-269
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 267-269
Zdroj: ČGS (UNM)
The Os-Mo-S system, a crystal-chemical and experimental approach / Drábek, Milan, Rieder, Milan -- In: 19th General Meeting of the International Mineralogical Association, Program and Abstracts -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Osadka sooruženij
Osadočnyj kompleks Beroun-avtomagistraĺ i stratigrafija nižnego plejstocena
Osady czwartorzedowe jaskini / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Jaskinia Niedzwiedzia w Kletnie -- ISBN 83-04-03037-3 -- s. 241-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Osady jeziorne w basenach sedymentacyjnych ograniczonych uskokami:1. Górne lupki antrakozjowe (dolny perm) niecki pólnocznosudeckiej
Osady lądove 'Old redu' okolic Brna (Babí lom) / Gilíková, Helena, Nehyba, Slavomír, Wojewoda, Jurand -- In: Teraźniejszość Kluczem do Przeszłości: Współczesne Procesy Sedymentacyjne i ich Zapis Kopalny. IV Polska Konferencja Sedymentologicza - POKOS´4 -- ISBN 978-83-61320-90-6 -- 2
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Osady wod mineralnych w rajonie Tylicza (Beskid Niski, Polske Karpaty fliszowe
Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast / Prosová, Marie -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 265-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Oscilation zone of continental glacier. Jeseníky Mts. area
Oscillations in Cable-Stayed Bridges: Existence, Uniqueness, Homogenization of Cable Systems / Malík, Josef -- In: Journal of Mathematical Analysis and Applications -- Roč. 266, - (2002), s. 100-126
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG