Listování
od 

Osídlení českých zemí / Čtverák, V., Ložek, Vojen -- In: Krajina v České republice -- ISBN 80-903482-3-8 -- S. 74-94
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oskava block - a case of duplex pattern at the SE margin of Hrubý Jeseník Mts
Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku / Hanžl, Pavel, Mixa, Petr, Orel, Petr -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Oskavsko-lesnické souvrství a prognózy Au-mineralizace v desenské tektonické jednotce / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslava dvoustého výročí narození Joachima Barranda (1799-1999) v Národním muzeu, Praha
Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů / Rejl, Luboš, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 336-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslavany - první místo na Moravě s těžbou černého uhlí / Plchová, Jarmila -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 34 (196), s. 84-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 126
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslavy G.C. Laubeho / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát let Českého geologického ústavu / Kukal, Zdeněk, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 74, č. 4 (1999), 126
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc. / Čech, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 317-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 4 (2013), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 297
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce / Šimek, Jiří -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 5-7, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby / Schütznerová-Havelková, Venceslava -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 215-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV / Pokorný, Joel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 245-247, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s. / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 2 (2006), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka / Fajkus, Břetislav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 3 (1982), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc. / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 276-278
Zdroj: ČGS (UNM)