Listování
od 

Oslavy G.C. Laubeho / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 7 (1989), s. 221-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Oslavy pětaosmdesátin prof. RNDr. Bohuslava Hejtmana / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 12 (1996), s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát let Českého geologického ústavu / Kukal, Zdeněk, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 74, č. 4 (1999), 126
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Osmdesát let RNDr. Tomáše Kruti, CSc. / Čech, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 317-318
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát let vodní plavby v Punkevních jeskyních / Zajíček, Petr, 1965- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 68, č. 4 (2013), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát pět let akademika Vladimíra Zoubka / Suk, Miloš -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 297
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesát pět let prof. Aloise Myslivce / Šimek, Jiří -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 5-7, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté páté jubileum akademika Quida Záruby / Schütznerová-Havelková, Venceslava -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 2 (1984), s. 215-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté páté narozeniny univ. prof. RNDr. Josefa Sekaniny, člena korespondenta ČSAV / Pokorný, Joel -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 4 (1986), s. 245-247, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesáté výročí Stavební geologie - Geotechnika, a.s. / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 9, č. 2 (2006), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny akademika Jaromíra Koutka / Fajkus, Břetislav -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 34, č. 3 (1982), s. 95
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, CSc. / Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 276-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny prof. Dr. Rudolfa Jirkovského, CSc. / Noušová, Jitka -- In: Přírodovědecký sborník -- Č. 26 (1982), s. 255-256
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. / Holý, Martin, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 379
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny Vladimíra Calábka / Calábek, Aleš -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži / Štamberg, Stanislav, 1949-, Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu / Batík, Petr, 1938-, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 6 (1987), s. 374-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby / Němec, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 446-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Osnovnyje čertzy regionaľnij zonaľnisti aľpinskoj gidrotermaľnoj mineralizacii Spišsko-gemrskogo rudogor'ja / Varček, Cyril -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 35, no. 3 (1984), s. 389-394
Zdroj: ČGS (UNM)