Listování
od 

Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. / Holý, Martin, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 39
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny RNDr. Jana Kaláška / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 6 (1983), s. 379
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmdesátiny Vladimíra Calábka / Calábek, Aleš -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 31, č. 2 (2012), s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži / Štamberg, Stanislav, 1949-, Zajíc, Jaroslav -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 1 (1996), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Osmý regionální sedimentologický kongres v Tunisu / Batík, Petr, 1938-, Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 6 (1987), s. 374-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Osnova výuky modelování lomů a jejich těžby / Němec, Václav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 446-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Osnovnyje čertzy regionaľnij zonaľnisti aľpinskoj gidrotermaľnoj mineralizacii Spišsko-gemrskogo rudogor'ja / Varček, Cyril -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 35, no. 3 (1984), s. 389-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobitosti spraší Búčskych terás / Šajgalík, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 172-175
Zdroj: ČGS (UNM)
The Osoblaha Fault and its significance
The Osoblaha Lowland - a Geomorphological Survey
Osoblažská nížina - geomorfologický přehled / Czudek, Tadeáš -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 4 (1993), s. 222-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Osoblažský zlom a jeho význam / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 179-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobní počítače v geologickém průzkumu / René, Miloš -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 67-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii / Lorencová, Ivana, 1964- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobnost světové vědy / Gabriel, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 4 (1997), s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace / Horák, Josef, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Osseointegration improvement of glass fibers based composites / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Proceedings of the 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering -- s. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ostatní nerostné suroviny / Martinec, Petr, Vencl, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 229-233
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ostatočnyje mestoroždenija kaolina v okrestnostjach g. Znojmo
Osteoblast-like MG63 cells in cultures on carbon fibre-reinforced carbon composites / Bačáková, Lucie, Glogar, Petr, Horník, J., Kofroňová, Olga, Lisá, Věra, Starý, V. -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 4, 17-19 (2001), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH