Listování
od 

Osoblažská nížina - geomorfologický přehled / Czudek, Tadeáš -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 4 (1993), s. 222-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Osoblažský zlom a jeho význam / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 179-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobní počítače v geologickém průzkumu / René, Miloš -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 67-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobnost Marie Curie-Sklodowské. Radium v chemii a technologii / Lorencová, Ivana, 1964- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 9-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Osobnost světové vědy / Gabriel, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 4 (1997), s. 146
Zdroj: ČGS (UNM)
OSS ČEPRO Hněvice - sanační systém nové generace / Horák, Josef, Vencelides, Zbyněk -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Osseointegration improvement of glass fibers based composites / Balík, Karel, Černý, Martin, Hulejová, H., Pešáková, V., Sochor, M., Suchý, Tomáš -- In: Proceedings of the 7th International Symposium on Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering -- s. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ostatní nerostné suroviny / Martinec, Petr, Vencl, J. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 229-233
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ostatočnyje mestoroždenija kaolina v okrestnostjach g. Znojmo
Osteoblast-like MG63 cells in cultures on carbon fibre-reinforced carbon composites / Bačáková, Lucie, Glogar, Petr, Horník, J., Kofroňová, Olga, Lisá, Věra, Starý, V. -- In: Engineering of Biomaterials -- Roč. 4, 17-19 (2001), s. 11-12
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Osteological material from Liščí Cave.
Osteological material from the inside parts of the Kůlna cave
Osteological material from the Mladeč Cave in the Regional Museum in Olomouc collection
Osteological material from the Puklinová cave
Osteologické nálezy v jeskyních / Kadlecová, Eva -- In: Jeskyně -- S. 87-90
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí / Havlíček, Pavel, Kadlec, František, Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984 / Bella, Pavel, 1962- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 11 (1985), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959)
Osteologický materiál z jeskyně Kůlničky (výzkum 1959) / Musil, Rudolf -- In: Prehistorická jeskyně, Dolnověstonické studie -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Osteologický materiál z jeskyně Puklinové (24-41 Vyškov) / Musil, Rudolf, 1926- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)