Listování
od 

Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci / Konečný, Petr, Lehotský, Tomáš -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 289-291 (2007), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteologický materiál z vnitřních prostor jeskyně Kůlny / Zelinková, Martina -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 83 (1998), s. 147-157
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteologie a ekologie dvou druhů rodu Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) v západočeském spodním miocénu / Obrhelová, Naděžda -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B -- Roč. 41, č. 1-2 (1985), s. 85-140, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostéologie et anatomie de l'espece oligocene de Scopeloides glarisianus (Teleostei, famille de Gonostomatidae) / Gregorová, Růžena -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae (Časopis Moravského muzea, Vědy geologické) -- ISSN 1211-8796 -- An. 82 (1997), p. 123-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteologie und Ökologie von zwei Arten der Gattung Prolebias Sauvage (Pisces, Cyprinodontidae) aus dem westböhmischen Untermiozän
Osteology and anatomy of the Oligocene species Scopeloides glarisianus (Ag.) (Teleostei, family Gonostomatidae)
Osteometric comparison of postcranial skeleton in fossil representatives of the family Elephantidae from chosen european localities / Sedláčková, Lenka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 18-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 49, no. mimoř. č. (2003), p. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo. / Nývltová Fišáková, Miriam (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Osteometrical and functional morphology of autopodium in the genus Homo
Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32) / Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit / Sedláčková, Lenka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteomyelitis in dry bones / Kuželka, Vítězslav, Povýšil, Ctibor, Smrčka, Véclav -- In: Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii -- ISSN 1212-4575 -- Č. 15, Suppl. (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu.
Österreichische Paläontologische Gesellschaft : 18. Jahrestagung in Linz, 12.-13. Oktober 2012 : Programm, Vortragskurzfassungen und Exkursionsführer (Variant.)
Ostnité druhy z rodu Pterygocythereis (Ostracoda, Crustacea) ve svrchní křídě Čech, Československo
Ostnokožci v českém ordoviku
Ostrá Horka / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 9 (1983), s. 552
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrá hranice stínu / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, 52/53 (2009), s. 88-91
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ostracode faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov / Šlechta, Ondřej -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 2 (1996), p. 135-144
Zdroj: ČGS (UNM)