Listování
od 

Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo / Nývltová-Fišáková, Miriam -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Vol. 49, no. mimoř. č. (2003), p. 107-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteometrical and functional analysis and evolution of autopodia in the genus Homo. / Nývltová Fišáková, Miriam (2003) -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava -- ISBN 80-248-0396-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Osteometrical and functional morphology of autopodium in the genus Homo
Osteometrická a funkční analýza autopodií u rodu Homo (24-32) / Fišáková, Miriam -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 85-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteometrické srovnávání postkraniálního skeletu fosilních zástupců čeledi Elephantidae z vybraných evropských lokalit / Sedláčková, Lenka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Osteomyelitis in dry bones / Kuželka, Vítězslav, Povýšil, Ctibor, Smrčka, Véclav -- In: Pohybové ústrojí, pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii -- ISSN 1212-4575 -- Č. 15, Suppl. (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Osteomyelitis v paleopatologickém materiálu.
Österreichische Paläontologische Gesellschaft : 18. Jahrestagung in Linz, 12.-13. Oktober 2012 : Programm, Vortragskurzfassungen und Exkursionsführer (Variant.)
Ostnité druhy z rodu Pterygocythereis (Ostracoda, Crustacea) ve svrchní křídě Čech, Československo
Ostnokožci v českém ordoviku
Ostrá Horka / Vítek, Jan, 1946- -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 9 (1983), s. 552
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrá hranice stínu / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 20, 52/53 (2009), s. 88-91
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ostracode faunas from the Lower/Middle Devonian section in Praha-Barrandov / Šlechta, Ondřej -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 71, no. 2 (1996), p. 135-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracoden im Devon Europas - paläoökologische, paläogeographische und biostratigraphische aspecte / Becker, Gerhard -- In: Natur und Museum -- ISSN 0028-1301 -- Jg. 111, Nr. 11 (1981)
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Dobrotivá Formation (Ordovician, Bohemia) / Krůta, Miroslav, Schallreuter, Roger -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 3-4 (2000), s. 95-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Letná Formation (Ordovician) of Blýskava (Bohemia) / Krůta, Miroslav, Schallreuter, Roger -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 3-4 (2000), s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Ordovician and Silurian of Bolivia / Přibyl, Alois, 1914-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 4 (1984), p. 352-368, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Silurian of Central Bohemia / Přibyl, Alois, 1914-1988 -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- No. 29 (1988), p. 49-143, 12 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes swallowed by Palaeozoic corals? / Hladil, Jindřich -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 26, č. 4 (1994), s. 313-317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ostracodes swallowed by Palaeozoic corals? / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 26, č. 4 (1993), s. 313-317
Zdroj: ČGS (UNM)