Listování
od 

Ostracoden im Devon Europas - paläoökologische, paläogeographische und biostratigraphische aspecte / Becker, Gerhard -- In: Natur und Museum -- ISSN 0028-1301 -- Jg. 111, Nr. 11 (1981)
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Dobrotivá Formation (Ordovician, Bohemia) / Krůta, Miroslav, Schallreuter, Roger -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 3-4 (2000), s. 95-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Letná Formation (Ordovician) of Blýskava (Bohemia) / Krůta, Miroslav, Schallreuter, Roger -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 56, č. 3-4 (2000), s. 85-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Ordovician and Silurian of Bolivia / Přibyl, Alois, 1914-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 4 (1984), p. 352-368, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes from the Silurian of Central Bohemia / Přibyl, Alois, 1914-1988 -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- No. 29 (1988), p. 49-143, 12 pl. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracodes swallowed by Palaeozoic corals? / Hladil, Jindřich -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 26, č. 4 (1994), s. 313-317
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ostracodes swallowed by Palaeozoic corals? / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Lethaia -- ISSN 0024-1164 -- Roč. 26, č. 4 (1993), s. 313-317
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostracods in the Palaeozoic? / Siveter, David J. -- In: Senckenbergiana lethaea -- ISSN 0037-2110 -- Vol. 88, no. 1 (2008), p. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrakoden aus dem pleistozänen Akkumulationsterrassen der wieteren Brünner Umgebung
Ostrakoden aus der kalkigen Tone (Tegels) des unteren Badenian (Tertiär - Miozän) in Umgebung der Stadt Brünn
Ostrakodi bolívijského ordoviku a siluru
Ostrakodi středočeského siluru : Ostrakody silura srednej čechii
Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna / Říha, Jaroslav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Č. 68 (1983), s. 57-83, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrakodi z pleistocenních akumulačních teras širšího okolí Brna / Brandejská, Dagmar -- In: Studia geographica -- ISSN 0587-1247 -- Č. 80 (1982), s. 205-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrakodová fauna neogénu na listu 34-214 Čejkovice / Zelenka, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrakodová společenstva badenských sedimentů (terciér) vrtby OS-1 Kravaře na severní Moravě / Odehnal, František, Říha, Jaroslav -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 73, č. 1-2 (1988), s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Ostrakody iz plejstocennych akkumuljacionnych terras boleje širokoj okrastnosti g. Brno
Ostrava (c.u. Petřkovice u Ostravy, Ostrava district)
Ostrava (k.ú. Petřkovice u Ostravy, okr. Ostrava) / Demek, Jaromír, Novák, Martin, Nývltová-Fišáková, Miriam, Roszková, Alena, Svoboda, Jiří -- In: Přehled výzkumů -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 49, č. 1 (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Ostravské souvrství / Brieda, J., Dopita, Miloslav, Krejčí, B., Martinec, Petr, Žídková, S. -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 43-86
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG