Listování
od 

Osudy sbírky nerostů Františka Peštála st. z Třebíče / Peštál, František, jr. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 389-390
Zdroj: ČGS (UNM)
Osudy zaniklého jezera : 16 000 let historie v jezerních usazeninách / Pokorný, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 79, č. 4 (2000)
Zdroj: ČGS (UNM)
Osušenije plyvunov na razreze Koginoor - 27 let uspešnogo sotrudničestva VUGU Most i razreza "Pobednyj fevral" v Zaluži
Osušenije vnutrennego otvala razreza im Zaščinikov mira i vnešnego otvala "Radovesice"
Oszacowanie miąższości zerodowanych osadów w jednostce białokarpackiej (Zewnętrzne Karpaty Zachodnie)
Otakar Feistmantel (1848-1891) / Votrubec, Ctibor, 1925-1997 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 63, č. 6 (1984), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Otázka blízké budoucnosti: Bude se ochlazovat? / Charvátová, Ivanka, Novotná, Dagmar -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 108-113
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Otázka obsahu molekulární vody v parsonsitu : modelový případ - výskyt na Červených žilách v Jáchymově, Česká republika
Otázka stáří nejvyšší části líňského souvrství (mšensko-roudnická pánev, Český masiv) - nové indicie z vrtu Be-1 Bechlín / Zajíc, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 59-62
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Otázky k atmogeochemické indikaci znečištění horninového prostředí ropnými látkami / Landa, Ivan, Mazáč, Oldřich, Rak, Martin -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 12 (1995), s. 390-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Otázky právní úpravy ochrany horninového prostředí / Souček, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 389-391
Zdroj: ČGS (UNM)
Otazníky českého uhelného hornictví / Dopita, Miloslav, Pešek, Jiří, 1936- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Otcem geologie v Čechách byl Jan Krejčí. Geologie Prahy / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 9, č. 139 (1998), s. 3
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oteplování a fosilní záznam / Cílek, Václav -- In: Obšťastník Sněmu dětí ČR pro životní prostředí -- Únor (2000), s. 17
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Otěvěky and Čistá baryte deposits in Čistá Massif
Otevřená sídliště z mladého paleolitu a neolitu v jižní části Moravského krasu / Kos, Petr -- In: Přehled výzkumů (Archeologický ústav Akademie věd České republiky) -- ISSN 1211-7250 -- Roč. 1993-1994 (1997), s. 27-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Otevřené modulární prostředí (MGE) Intergraphu / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 4, č. 6 (1994), s. 12-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Otevření hornické stezky na Landeku v Ostravě / Klát, Jaroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19 -- Roč. 109 (1987), s. 288-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Otevření hranice zaskočilo záchranáře / Mikulík, Oldřich, Vaishar, Antonín, Zapletalová, Jana -- In: Rovnost -- Roč. 8, č. 61 (1998), s. 4
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚG
Otevření nové expozice "Život v době mamutů aneb diorama pleistocenní krajiny" v Muzeu Českého krasu / Jančaříková, Irena, Teichmann, Jiří, 1958- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 32 (2006), s. 61-62, 2. s. obálky
Zdroj: ČGS (UNM)