Listování
od 

Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 4 (2003), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem / Homola, Vladimír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy / Brožek, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- T4-T4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody / Ščučka, Jiří, Vaculíková, Lenka -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- s. 103-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku / Botula, Jiří, 1959-, Rucký, Pavel, Zima, Radovan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě / Košťák, Blahoslav, Sikora, J. -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 3 (2000), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, č. 1 (2004), s. 83-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole / Plevač, Stanislav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 3-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu / Mrázek, Pavel -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice / Páša, Jan, Spudil, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru / Král, Jaromír, Novotný, Pavel, 1954-, Zbirovský, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 293-295 (2008), s. 58-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna / Woller, František -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993 / Adamus, Alois, 1955- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech / Kalenda, P., Skalský, Lumír -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 128-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ovladač tiskárny HP DeskJet 500 pro WordPerfect 5.1 / Brož, Luděk -- In: Bajt -- č. 36 (1993), s. 155-157
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice) / Hájek, A., Hortvík, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky. -- s. S9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev / Grmela, Arnošt -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 213-217
Zdroj: ČGS (UNM)