Listování
od 

Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice / Páša, Jan, Spudil, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřovací práce v historických důlních dílech ve velkobystřickém rudním revíru / Král, Jaromír, Novotný, Pavel, 1954-, Zbirovský, Jan -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 293-295 (2008), s. 58-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování možnosti využití libyjských čedičů pro výrobu odlitků a minerálního vlákna / Woller, František -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování náchylnosti uhelných slojí k samovznícení v OKR v letech 1986-1993 / Adamus, Alois, 1955- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 12 (2002), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřování vlivu slapových sil na seismicitu západních Čech / Kalenda, P., Skalský, Lumír -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost -- ISBN 80-86407-00-4 -- s. 128-137
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Ovladač tiskárny HP DeskJet 500 pro WordPerfect 5.1 / Brož, Luděk -- In: Bajt -- č. 36 (1993), s. 155-157
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice) / Hájek, A., Hortvík, Karel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2001. Sborník anotací. Geoetika, Horní právo, Ekologie a sanační práce, Evropské hornictví - tradice a památky. -- s. S9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ovlivnění podzemních a povrchových vod likvidací dolů - dolnoslezská uhelná pánev / Grmela, Arnošt -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 213-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin (11-21 Karlovy Vary, 02-32 Teplice, 24-12 Letovice, 15-44 Karviná) / Čurda, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 116-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Ovlivnění výsledků zkoušek vlastností karbonských sedimentů stářím a vlhkostí vzorků / Čichovský, Ludvík, Zámek, Jiří -- In: Výběr prací 14 -- s. 99-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Ovlivňování pevnosti uhelné sloje v předpolí porubu / Bódi, Jan, Švrčula, Milan -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 7 (1989), s. 289-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Ovlivňuje produkce aerosolů v Evropě sílu afrického monzunu? / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 82, č. 3 (2003), s. 129
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Owyheeit z rudního revíru Freiberg (SRN) a jeho doprovodné minerály / Litochleb, Jiří, 1948-, Plášil, Jakub, Sejkora, Jiří, 1968-, Velebil, Dalibor -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 17, č. 2 (2009), s. 91-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Owyheeite from the Freiberg ore district (Germany) and its associated minerals
The oxbow lakes of the central part of the River Labe - comparative study of water quality and heavy metals concentrations in sediment
Oxid uhličitý a horninový masiv / Dudková, Eva -- In: Akademický bulletin -- ISSN 1210-9525 -- Č. 4 (2014), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidačně alterované černé uhlí z Hornoslezské černouhelné pánve
Oxidačné lúhovanie chalkopyritu mechanicky aktivovaného vo vibračnom mlyne / Baláž, Peter -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 6 (1988), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností / Zeman, Josef -- In: Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží -- ISBN 80-86832-21-X -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty / Janek, Jiří, Peter, R., Slovák, V., Taraba, B. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 12 (2005), s. 26-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG