Listování
od 

Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal) / Chaminé, H., Fonseca, P. E., Machado, G., Tavares Rocha, F., Vavrdová, Milada -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 109-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal) / Chaminé, Helder, Fonseca, Paulo Emanuel, Machado, Gil, Rocha, Francisco Tavares, Vavrdová, Milada -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřené základy a předpoklady exogenní (impaktové) a endogenní (kryptovulkanické, kryptoexplozivní) hypotézy vzniku astroblémů a tektitů a jejich platnost
Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně / Ondráčková, L., Profantová, Naďa, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 252-253
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně / Ondráčková, Lenka, Profantová, Naďa, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice / Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Ondra, Pavel -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 37-38, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním / Grygárek, J., Rakowski, Zikmund -- In: Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek -- s. 72-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ověření metodiky pro hodnocení acidifikace odvalových materiálů v OKR / Matýsek, Dalibor, 1960-, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 4 (2003), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření možnosti výpočtu zásob nerostných surovin Excelem / Homola, Vladimír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 65-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy / Brožek, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření použitelnosti aparatury TICO pro ultrazvukové měření v historickém důlním díle / Kaláb, Zdeněk, Lednická, Markéta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2007. T5 -- T4-T4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ověření přítomnosti injektážního média v injektovaných horninách - důkazní metody / Ščučka, Jiří, Vaculíková, Lenka -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2005. Sborník příspěvků 10. mezinárodního semináře -- s. 103-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ověření recentních zlatonosných rozsypů pod Tribečem / Illášová, Ľudmila, Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 193-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření stavu zbytkových zásob ve sloji zasažené hlubinnou těžbou metodou jednotkového bloku / Botula, Jiří, 1959-, Rucký, Pavel, Zima, Radovan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 11 (2008), s. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě / Košťák, Blahoslav, Sikora, J. -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 3, č. 3 (2000), s. 8-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření útlumových vztahů pro seismické vlny v Českém masivu / Buben, Jiří, Rudajev, Vladimír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, č. 1 (2004), s. 83-92
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření vlivu kusovitosti na podmínky hydrochemického dobývání v dole / Plevač, Stanislav -- In: Geologie a hydrometalurgie uranu -- Roč. 13, č. 4 (1989), s. 3-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu / Mrázek, Pavel -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření využitelnosti stanovení obsahů minoritních prvků v litogeochemickém výzkumu / Mrázek, Pavel, 1936- -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 104-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření zlatonosnosti Mekongu v Laoské lidově demokratické republice / Páša, Jan, Spudil, Jiří -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 68-73
Zdroj: ČGS (UNM)