Listování
od 

Oxidačně-redukční potenciál přírodního prostředí a jeho ovlivnění antropogenní činností / Zeman, Josef -- In: Oxidační a redukční metody odstraňování ekologických zátěží -- ISBN 80-86832-21-X -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Oxidační proces uhlí z pohledu kritické (prahové) teploty / Janek, Jiří, Peter, R., Slovák, V., Taraba, B. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 12 (2005), s. 26-30
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Oxidačno-redukčné trendy v zložení biotitov z granodioritu Hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu / Šulgan, Miloslav -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 434
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidation behavior of carbon/carbon composites impregnated with silica and silicon oxycarbide / Glogar, Petr, Manocha, L., Manocha, S., Patel, K. -- In: Carbon -- ISSN 0008-6223 -- Roč. 38, č. 10 (2000), s. 1481-1491
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oxidation behaviour and mechanical properties of carbon fibre composites with methylphenylsiloxane-based matrix and pyrolytic carbon coating / Balík, Karel, Černý, Martin, Glogar, Petr, Kromp, K., Loidl, D., Peterlik, H. -- In: High Temperature Ceramic Matrix Composites -- s. 362-367
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oxidation-hydration weathering of uraninite: the current state-of-knowledge / Plášil, Jakub -- In: Journal of geosciences -- ISSN 1802-6222 -- Vol. 59, no. 2 (2014), p. 99-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidation of As-bearing gold ore-a comparison of batch and column experiments / Ettler, Vojtěch, Mihaljevič, Martin, Průša, Jan, Sisr, Luděk, Šebek, Ondřej -- In: Journal of Geochemical Exploration -- ISSN 0375-6742 -- Roč. 1-3, č. 81 (2004), 12
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oxidation of the arsenic-rich concentrate at the Přebuz abandoned mine (Erzgebirge Mts., CZ): mineralogican evolution / Filippi, Michal -- In: Science of the Total Environment -- ISSN 0048-9697 -- Roč. 322, - (2004), s. 271-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oxidation of the Kupferschiefer in the Lubin-Sieroszowice deposit, SW Poland: Evidence from petrographic and geochemical studies / Bechtel, A., Nowak, G., Oszczepalski S, S., Žák, Karel -- In: Mineral Deposits at the Beginning of the 21st Century -- ISBN 90 2651 846 3 -- s. 364-365
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oxidation state and coordination of Fe in minerals: An Fe K-XANES spectroscopic study / Brown, Gordon E., jr., Farges, Francois, Martin, Francois, Petit, Pierre-Emmanuel, Wilke, Max -- In: American mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Vol. 86, no. 5-6 (2001), p. 714-730
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidation/reduction of iron in iron rich tourmaline from pegmatites as a response to high temperature treatment / Bosi, Ferdinando, Filip, Jan, Novák, Milan, Skogby, Henrik -- In: Estudos Geologicos -- ISSN 0080-0244 -- Roč. 19/2, č. 2 (2009), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Oxidative altered coal from the Upper Silesian Coal Basin / Klika, Zdeněk, 1943- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 3-4 (1999), p. 335-342
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidic bismuth minerals in the Czech Republic
Oxidické minerály bismutu v České republice / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 1 (1993), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidické minerály bizmutu v České republice / Gabašová, Ananda, Ondruš, Petr, Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír, Veselovský, František -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxidické minerály Nb, Ta, Ti, W a Sn - zrcadlo vývoje peraluminického granitového systému, Podlesí, Česká republika
Oxidické sekundární minerály antimonu z ložiska Hynčice pod Sušinou / Toegel, Vlastimil -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 6 (2009), s. 495-499
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxy-schorl, Na(Fe2+2Al)Al6Si6O18(BO3)3(OH)3O, a new mineral from Zlatá Idka, Slovak Republic and Přibyslavice, Czech Republic / Bačík, P., Breiter, Karel, Cempírek, J., Ďuďa, R., Filip, J., Groat, L. A., Klementová, Mariana, Novák, M., Ozdín, D., Škoda, R., Uher, P. -- In: American Mineralogist -- ISSN 0003-004X -- Roč. 98, 2/3 (2013), s. 485-492
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oxyfluorures de terres rares de la coupole granitique de Cínovec (Zinnwald), République tchéque / Johan, Vera, Johan, Zdeněk, 1935- -- In: Comptes rendus de l'Académie des sciences Paris. Série II, Sciences de la Terre et des Planetes -- ISSN 0764-4450 -- An. 318, no. 10 (1994), p. 1333-1340
Zdroj: ČGS (UNM)