Listování
od 

Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District / Cílek, Václav, Hladíková, J., Žák, K. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Roč. 11, - (2000), s. 163-165
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oxygen Isotope Climatic Record in a Carbonate Flowstone Layer from a Medieval Underground Mine in the Kutná Hora Ore District / Cílek, Václav, jr., Hladíková, Jana, Žák, Karel, 1957- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 11 (2000), p. 163-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxygen isotope composition of minerals from the Bajan Obo massif granite and several rocks of its exocontact (Mongolia)
Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - preliminary data / Breiter, Karel, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites, Intermational Workshop, Podlesí, Czech Republic -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system - Preliminary data. / Breiter, Karel, Pudilová, Marta, Žák, Karel (2001) -- In: Phosphorus- and fluorine-rich fractionated granites. -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 2 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic / Breiter, K., Pudilová, M., Žák, Karel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 2 (2005), s. 139-143
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic / Breiter, Karel, 1956-, Pudilová, Marta, Žák, Karel, 1957- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 80, no. 2 (2005), p. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic / Breiter, Karel, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 2 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oxygen resistivity of 2-D composites based on E-glass and siloxane / Balík, Karel, Černý, Martin, Kolář, František, Křena, J. -- In: Proceedings of CMSE/1 -- s. 23-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oxykaersutite from the Vlčí hora Hill near Černošín, West Bohemia: comparison with kaersutitic hornblends of the Bohemian Massif
Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 61 (1987), s. 1-46, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oysters attached to gastropod shells Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian) / Hladilová, Šárka, 1953-, Pek, Ilja -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Ozdravení acidifikovaných povrchových vod v Evropě
Označování a vývoj uhelných slojí / Dopita, Miloslav -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 126-132
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic / Chroust, Petr, Zapletal, Miloš, 1958- -- In: Acid rain - deposition to recovery -- ISBN 978-1-4020-5884-4 -- s. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Ozone hole. Between Scylla and Charybdis
Ozónová díra : mezi Skyllou a Charybdou / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- č. 1 (1994), s. 37-43
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 1 (1994), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993 / Holub, Karel, Šťastná, E., Trybová, M. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 430-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG